Menu

Filter op
content
PONT Data&Privacy

0

Eerste resultaten bundeling kennis digitale toezichthouders

Het Samenwerkingsplatform Digitale Toezichthouders (SDT) coördineert de handhaving in de digitale sector en bundelt kennis en ervaring op dit gebied. Onlangs zijn de eerste 2 resultaten van deze bundeling gepubliceerd: gezamenlijke uitgangspunten over effectieve online informatieverstrekking en uitgangspunten voor online kindermarketing.

Digitale Overheid 4 april 2024

Organisaties moeten in het ontwerp van hun informatie rekening houden met de effectiviteit van de verstrekte informatie. De toezichthouders hebben hiertoe 4 uitgangspunten geformuleerd:

  • Maak informatie vindbaar en begrijpelijk.

  • Pas hiervoor gedrags- en communicatie-inzichten toe.

  • Onderzoek goed of de informatie vindbaar en begrijpelijk is.

  • Gebruik ook andere instrumenten naast informatieverstrekking, zoals doelgroepsegmentatie of het optimaliseren van een keuzeomgeving.

Beschermen van kinderen

Kinderen zijn extra gevoelig voor beïnvloeding. De toezichthouders hebben daarom 4 uitgangspunten opgesteld zodat voor iedereen duidelijk is hoe zij de wettelijke normen om kinderen te beschermen interpreteren:

  • Reclame- en marketingtechnieken mogen kinderen niet ongepast beïnvloeden. En mogen geen gebruik maken van de specifieke kwetsbaarheden van kinderen.

  • Informatie over het commerciële oogmerk van een reclame,  vlog of dienst en de persoonsgegevens hierin moeten geschikt en duidelijk zijn voor kinderen.

  • Geen profilering van kinderen voor reclame- en marketingdoeleinden.

  • Organisaties die reclame of marketingtechnieken ontwikkelen en gebruiken die waarschijnlijk worden gezien door kinderen moeten hun processen zo inrichten dat oneerlijke gegevensverwerking, misleiding en ongepaste beïnvloeding van kinderen wordt voorkomen.

Samenwerkingsplatform Digitale Toezichthouders

Het Samenwerkingsplatform Digitale Toezichthouders (SDT) is in 2021 opgericht door de Autoriteit Consument & Markt (ACM), de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en het Commissariaat voor de Media (CvdM). Door samen te werken  kunnen zij ieders toezichtactiviteiten op digitaal gebied goed op elkaar aan laten sluiten. Het SDT onderzoekt kansen en risico’s in de digitale samenleving en investeert in kennis en kunde om te zorgen voor efficiënt en effectief toezicht op (Europese) wet- en regelgeving.

Het SDT heeft een Kamer voor algemeen overleg. De samenwerking wordt uitgebreid met 2 extra Kamers. Een DSA-Kamer, die toeziet op digitale diensten zoals online platforms, en een Algoritme- & AI-kamer, waar ook andere toezichthouders bij worden betrokken.

Meer informatie

Toezichthouders van SDT breiden samenwerking in digitaal toezicht uit (1) (nieuwsbericht Autoriteit Persoonsgegevens)

(1) https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/actueel/toezichthouders-van-sdt-breiden-samenwerking-in-digitaal-toezicht-uit

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.