Menu

Filter op
content
PONT Data&Privacy

0

Gemeente Smallingerland bevestigt datalek

Er heeft een datalek plaatsgevonden bij de Friese gemeente Smallingerland. Door een fout ontvingen sommige inwoners meerdere brieven van de gemeente. Naast de persoonlijke brief die gericht was aan de ontvanger, zat er tevens een brief bij die bestemd was voor een ander. Het lek is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

VPN Gids 2 februari 2023

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

De gemeente Smallingerland bevestigt het datalek op haar eigen website (1).

Inwoners ontvangen per ongeluk twee brieven

Op 30 januari verstuurde de gemeente een brief over betalingsachterstanden aan 192 inwoners. Gezien het onderwerp een brief waarvan je wil dat deze vertrouwelijk wordt behandeld en niet bij de verkeerde mensen op de deurmat valt. Helaas ging het op dat vlak helemaal mis.

De brief had de lengte van één A4’tje. Door een menselijke fout werden de brieven dubbelzijdig afgedrukt. Dat betekent dat 96 inwoners niet alleen hun eigen brief ontvingen, maar ook die van een ander.

In technische zin is er dan sprake van een datalek. Om die reden heeft de gemeente Smallingerland het incident gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het is aan de toezichthouder om te besluiten of ze een onderzoek naar de zaak instelt of niet. De 192 inwoners hebben de juiste brief gekregen, inclusief een welgemeende excuses. Tot slot belooft de gemeente om in gesprek te gaan met de betrokken medewerkers om te voorkomen dat dit in de toekomst niet nog een keer gebeurt.

Andere recente datalekken bij gemeenten

Datalekken als gevolg van een menselijke fout zien we wel vaker bij gemeenten. Bij de gemeente Veenendaal ontdekte een inwoner afgelopen jaar dat er geheime documenten met persoonsgegevens van vóór 2019 zichtbaar waren in het raadsinformatiesysteem. Hij trok aan de bel en waarschuwde de burgemeester en de griffier voor het lek. Uit onderzoek bleek dat de leverancier van het systeem een fout had gemaakt waardoor de gegevens tijdelijk online stonden. In totaal hadden acht mensen vertrouwelijke informatie ingezien.

Bij de gemeente Groningen ging het vorig jaar mis doordat een medewerker de cc- en bcc-velden door elkaar haalde. De gemeente wilde een aantal inwoners een brief sturen over het traject ‘Ondernemen vanuit de bijstand’. De werknemer plaatste de e-mailadressen van de inwoners in het cc-veld, waardoor de mailadressen van iedereen voor alle ontvangers zichtbaar waren. Door het voorval belandden 450 e-mailadressen op straat. De gemeente meldde het incident bij de toezichthouder.

  1. https://smallingerland.nl/Nieuwsarchief/Datalek_bij_verzonden_brief_van_gemeente_Smallingerland

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.