Menu

Zoek op
rubriek
Data&Privacyweb
0

Gemeenten: digitalisering vraagt om politieke besluitvorming

De VNG feliciteert de Tweede Kamercommissie voor Digitale Zaken met haar oprichting. De digitale transitie vraagt om wezenlijke keuzes en het is van groot belang dat deze keuzes door de politiek worden gemaakt. De samenleving manifesteert zich immers minstens zoveel in de digitale ruimte als in de fysieke.

VNG 16 jun 2021

Met het instellen van deze commissie onderstreept het parlement de wens om meer grip te krijgen op digitalisering en de impact daarvan op onze samenleving, werkgelegenheid, veiligheid en democratie. In de visie van de VNG heeft de Tweede Kamer een belangrijke rol te vervullen bij het benutten van de kansen van digitalisering. Het borgen van publieke waarden en het leggen van de verbinding tussen digitale thema’s en de verschillende maatschappelijke opgaven staan daarbij voorop. Gemeenten benadrukken het belang van politieke keuzes bij digitalisering. Daarnaast is extra aandacht gewenst voor de versnippering van het juridisch raamwerk en de gevolgen daarvan voor uitvoerbaarheid. Volgens de VNG is een gezamenlijke aanpak van digitaliseringsvraagstukken niet alleen noodzakelijk, maar ook urgent.

Kennis opbouwen

Met instemming en waardering ziet de VNG dat ook belangrijke adviesorganen als de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de Raad van State, de Sociaal-Economische Raad, het Rathenau Instituut en de Raad voor het Openbaar Bestuur aandacht vragen voor verdere kennisopbouw over digitalisering. Daar dragen deze instituten ook volop aan bij, gezien de recente rapporten (1) over de invloed van digitalisering en hoe daarmee om te gaan. De nieuwe Kamercommissie Digitale Zaken zal de kennispositie van het openbaar bestuur verder versterken.

Samenwerking

Gemeenten zien volop mogelijkheden voor samenwerking met het rijk als het gaat om digitalisering. Digitalisering is bij uitstek een ontwikkeling die zich niet houdt aan de traditionele grenzen van het openbaar bestuur. Tegelijkertijd is digitalisering van groot belang voor uitvoerbaarheid en uitvoering van beleid, belangrijke en actuele thema’s in de samenleving.  Decentrale overheden kunnen bijdragen aan goede wetgeving, wanneer zij tijdig hun stem kunnen laten horen. Gemeenten zien daarom uit naar een constructieve dialoog met de vaste Kamercommissie Digitale Zaken. Zo kunnen de verschillende lagen van het openbaar bestuur elkaar versterken, ook in de politieke besluitvorming op digitale thema’s.

  1. Bijvoorbeeld Sturen of gestuurd worden? Over de legitimiteit van sturen met data van de ROB, maar ook de aandacht voor de digitale transitie in het SER-advies Zekerheid voor mensen, een wendbare economie en herstel van de samenleving.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.