Menu

Zoek op
rubriek
Data&Privacyweb
0

Justitiële samenwerking: Raad geeft onderhandelings­mandaat voor betere informatie-uitwisseling

Om de strijd tegen grensoverschrijdende criminaliteit op te voeren, heeft de Raad onderhandelingsmandaten goedgekeurd voor een voorstel over digitale informatie-uitwisseling in terrorismezaken en een voorstel over de oprichting van een samenwerkingsplatform voor gemeenschappelijke onderzoeksteams. De voorstellen passen in de modernisering en digitalisering van de grensoverschrijdende justitiële samenwerking, die het voor openbare aanklagers en rechters makkelijker moeten maken informatie uit te wisselen en het toenemende aantal criminelen en terroristen dat grensoverschrijdend opereert, voor het gerecht te brengen.

Europese Raad van de Europese Unie 10 jun 2022

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Uitwisseling van informatie in terrorismezaken

De lidstaten delen via verschillende kanalen met Eurojust informatie over terrorismezaken. Die informatie gaat naar het Europees gerechtelijk register voor terrorismebestrijding, een verouderd systeem dat geen goede kruiscontroles toelaat.

Het voorstel moet daar iets aan doen en Eurojust een sterkere en proactievere rol laten spelen bij de ondersteuning en coördinatie van en de samenwerking tussen nationale autoriteiten die terroristische misdrijven onderzoeken en vervolgen.

Zo zouden de lidstaten Eurojust moeten inlichten over strafonderzoeken naar terroristische misdrijven zodra dit soort zaken naar de gerechtelijke instanties wordt verwezen. Het voorstel:

  • creëert een modern, digitaal dossierbeheersysteem dat deze informatie opslaat en kruiscontrole mogelijk maakt

  • maakt Eurojust bevoegd om verbanden tussen transnationale onderzoeken en vervolgingen in terrorismezaken beter op te sporen en de lidstaten proactief te informeren over de gevonden verbanden

  • zorgt voor een beveiligd digitaal communicatiekanaal tussen de lidstaten en Eurojust

  • geeft bij Eurojust gedetacheerde verbindingsmagistraten toegang tot het dossierbeheer­systeem en vereenvoudigt zo de samenwerking met derde landen

Samenwerkingsplatform voor gemeenschappelijke onderzoeksteams

Dit zijn onderzoeksteams die voor een beperkte periode worden opgezet voor specifieke strafonderzoeken. Hierbij werken de bevoegde instanties van 2 of meer lidstaten samen, eventueel met de steun van niet-EU-landen, aan een grensoverschrijdend onderzoek. Dankzij dit kader kunnen teamleden rechtstreeks bewijsmateriaal uitwisselen zonder dat de gebruikelijke procedures hiervoor nodig zijn.

Het voorgestelde platform zal de coördinatie en het beheer van een team vergemakkelijken, zorgen voor de uitwisseling en tijdelijke opslag van informatie en bewijsmateriaal, en zorgen voor veilige communicatie en de traceerbaarheid van dat bewijsmateriaal. Het is toegankelijk via een beveiligde internet­verbinding en omvat een gecentraliseerd informatie­systeem en een verbinding tussen dit systeem en de IT-instrumenten die de teams gebruiken. Het gebruik van het platform zal sterk worden aangemoedigd, maar zal vrijwillig blijven.

Eu-LISA, het EU-agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht, zal het platform ontwerpen, ontwikkelen en exploiteren.

Volgende stappen

De onderhandelingen met het Europees Parlement gaan van start zodra het zijn standpunt over deze voorstellen heeft bepaald.

Bekijk hier het voorstel inzake digitale uitwisseling van informatie in terrorisme­zaken (algemene oriëntatie)

Bekijk hier het voorstel tot oprichting van een samenwerkingsplatform ter ondersteuning van de werking van gemeenschappelijke onderzoeksteams (algemene oriëntatie)

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.