Menu

Filter op
content
PONT Data&Privacy

0

Logius maakt tweede deel broncode DigiD openbaar

Het tweede deel van de DigiD-broncode is door Logius openbaar gemaakt. In navolging van het eerste deel van de DigiD app, is nu ook de broncode van de achterliggende software van DigiD gepubliceerd. De publicatie is in lijn met het kabinetsbeleid om een transparante overheid te bevorderen.

Digitale Overheid 16 mei 2024

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Logius werkte actief maar beheerst aan het vrijgeven van de broncode. Het publiceren gebeurt op een zorgvuldige manier, zodat het gebruik van DigiD voor iedereen veilig en betrouwbaar blijft. Voorafgaand aan de publicatie van de code is een uitgebreid onderzoek uitgevoerd door een externe organisatie. Dit onderzoek is gedaan om een verantwoorde vrijgave te kunnen realiseren.

Broncode: van foto naar film

Je vindt de broncode nu nog als ‘foto’, maar Logius wil de broncode op termijn als ‘film’ kunnen publiceren. Dan worden ook steeds nieuwe versies openbaar gemaakt. Dat kan nu nog niet, meldt Logius. Daarvoor zijn 3 redenen. De software moet hiervoor geschikt gemaakt worden. Daarnaast moet ook de organisatie klaar zijn om deze andere manier van werken te ondersteunen. En het kost tijd om dit zorgvuldig te kunnen doen, naast de dagelijkse werkzaamheden om te zorgen dat DigiD veilig en betrouwbaar blijft werken.

Transparantie en veiligheid

Transparantie en veiligheid zijn belangrijke waarden van de digitale overheid, zoals benoemd in de Werkagenda Digitalisering van staatssecretaris Van Huffelen (1). Dit geldt ook voor software die de overheid ontwikkelt. Publicatie van de broncode draagt bij aan deze transparantie. De broncode van de DigiD app wordt nu gepubliceerd als een momentopname, een ‘foto’ van de broncode op een bepaald moment in de tijd.

De broncode staat op De GitHub-pagina van het ministerie van BZK (2).

Lees ook de Kamerbrief over de publicatie (3).

(1) https://www.digitaleoverheid.nl/kabinetsbeleid-digitalisering/werkagenda/

(2) https://github.com/MinBZK/woo-besluit-broncode-digid

(3) https://www.digitaleoverheid.nl/document/kamerbrief-over-openbaarmaking-broncode-digid-app/

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.