Menu

Zoek op
rubriek
Data&Privacyweb
0

Medewerker onterecht ontslagen voor weigering cameratoezicht

Een Nederlandse telemarketeer in dienst van een Amerikaans bedrijf is ontslagen nadat hij weigerde om zijn scherm te delen en camera aan te laten staan als hij aan het werk was. Dat ontslag was onterecht, zo oordeelt de rechter. 9 uur cameratoezicht op een dag is buitenproportioneel en niet toegestaan in Nederland.

VPN Gids 5 okt 2022

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Dat oordeelt de rechtbank Zeeland-West-Brabant, zo blijkt uit het vonnis dat dinsdag openbaar is gemaakt (1).

Nederlandse marketeer weigert cameratoezicht door Amerikaanse werkgever

De Nederlandse werknemer trad in januari 2019 in dienst bij Chetu Inc., een bedrijf dat software ontwikkelt, produceert en uitgeeft en ondernemers hierover adviseert. Wereldwijd heeft het bedrijf zo’n 2.600 medewerkers in dienst. De man werkte vanuit zijn eigen huis in Rijswijk en heeft het hoofdkantoor in de VS nooit bezocht.

Op 23 augustus 2022 ontving de Nederlandse medewerker een e-mail van zijn werkgever waarin hij de opdracht kreeg om deel te nemen aan het ‘Corrective Action Program (CAP) Virtual Classroom’. Onderdeel van het programma was dat hij, zodra hij was ingelogd, onafgebroken zijn camera aan liet staan.

Twee dagen later reageerde de telemarketeer op het verzoek. In een e-mail zei hij dat hij zich niet op zijn gemak voelde als hij 9 uur per dag zijn camera aan moest laten staan. “Dit is een inbreuk op mijn privacy en geeft me een ongemakkelijk gevoel. Daarom staat mijn camera niet aan. Je kunt alle activiteiten op mijn laptop al volgen en ik deel mijn scherm”, zo schreef hij aan zijn baas.

Zijn werkgever drong meerdere malen erop aan dat hij zijn camera aanzette. Toen de man dat weigerde, ontving hij op 26 augustus per e-mail zijn ontslagbrief. Door zijn camera niet in te schakelen maakte hij zich schuldig aan werkweigering. Dat was reden genoeg om hem op staande voet te ontslaan. Hij kreeg op 1 september nog wel een bedrag van ruim 4.200 euro op zijn bankrekening bijgeschreven, maar daar stond geen betalingskenmerk of toelichting bij vermeld

Werknemer: ‘Cameratoezicht buitenproportioneel’

Dat accepteerde de Nederlandse marketeer niet en vocht zijn ontslag aan in de rechtbank. Hij eiste dat zijn ontslag werd teruggedraaid en dat zijn loon doorbetaald zou worden totdat het geschil beslecht zou zijn. Verder vroeg de eiser om een “billijke vergoeding” wegens het onrechtmatig opzeggen van zijn arbeidsovereenkomst en een transitievergoeding. Tot slot eiste hij een eindafrekening van vakantietoeslag en een dwangsom van duizend euro per dag voor iedere dag dat Chetu Inc. in gebreke bleef.

De Nederlander verweert zich door te zeggen dat er geen sprake was van een dringende reden om zijn ontslag op staande voet te rechtvaardigen. De ontslagbrief was bovendien niet concreet. “Cameratoezicht gedurende 9 uren per dag is buitenproportioneel en in Nederland niet toegestaan. Bovendien werd hij al op output gecontroleerd via geïnstalleerde software op zijn laptop. Van werkweigering was geen sprake”, aldus de man in zijn verdediging.

Chetu Inc. maakte geen gebruik van zijn recht om zich te verweren in de rechtbank.

Rechtbank kent Nederlander schadevergoeding van tienduizenden euro’s toe

De rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat het ontslag van de man niet rechtsgeldig is. Het Amerikaanse bedrijf heeft nagelaten om tekst en uitleg te geven over de redenen om de Nederlander op staande voet te ontslaan. “Daardoor voldoet de mededeling van het ontslag niet aan de voorwaarde dat die reden voldoende duidelijk aan de eiser kenbaar is gemaakt”, zo oordeelt de rechter.

Tevens haalt de rechtbank een vonnis van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens aan. Daarin worden strenge voorwaarden gesteld aan het observeren van werknemers. Dat geldt niet alleen voor werknemers die in dienst zijn bij overheidsorganisaties, maar ook bij privaatrechtelijke arbeidsverhoudingen. Door van de Nederlandse telemarketeer te eisen dat hij 9 uur per dag zijn camera aan zou laten staan, is in strijd met zijn recht op privacy en respect voor zijn privéleven.

Nu de rechtbank heeft vastgesteld dat het ontslag van de man onrechtmatig was, kent de rechter hem een schadevergoeding toe. Alles bij elkaar opgeteld komt deze tussen de 70.000 en 80.000 euro uit. Naast dit aanzienlijke bedrag moet het Amerikaanse softwarebedrijf ook het concurrentiebeding van de man vernietigen.

  1. https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2022:5656

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.