Menu

Filter op
content
PONT Data&Privacy

0

Nieuwe directeur Logius: frisse kijk op digitale overheid

Sinds 26 februari 2024 is Bert Voorbraak de nieuwe Algemeen Directeur van Logius, zijn missie? Logius naar een nieuw tijdperk loodsen, waarin digitalisering niet alleen efficiëntie brengt, maar ook het vertrouwen in de overheid versterkt. “Mijn ervaring in zowel de private als de publieke sector heeft me geleerd hoe cruciaal digitalisering is voor een effectieve overheidsdienstverlening,” aldus Voorbraak.

Digitale Overheid 13 mei 2024

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Loopbaan

Voorbraak begon zijn loopbaan bij Philips. Daarna maakte hij de overstap naar de publieke sector, hij ging werken bij de Belastingdienst. Daar vond in zijn tijd een enorme digitale transformatie plaats, de volledige digitalisering van de loonaangiftegegevens. Deze ervaring vormde de basis voor zijn werk bij de Raad voor de Rechtsbijstand en het Kadaster, waar digitalisering eveneens centraal stond.

“Mijn connectie met de digitale overheid is diepgeworteld. Ik heb veel ervaring met complexe digitaliseringsprojecten en het bevorderen van samenwerking tussen verschillende overheidsinstanties.”Bert Voorbraak – Algemeen Directeur Logius

Kansen en uitdagingen

Waarom Logius? “Bij het Kadaster was ik betrokken bij een soortgelijk project als wat Logius heeft, het vervangen van de digitale infrastructuur. De lessen die ik bij het Kadaster heb geleerd, kan ik nu heel goed gebruiken in deze rol bij Logius,” zegt Voorbraak. Hij erkent dat er uitdagingen zijn geweest.

Hoe kijkt Voorbraak aan tegen het  kritische rapport (1)dat het Adviescollege ICT-toetsing schreef over de overgang naar een nieuwe ICT-infrastructuur bij Logius? Voorbraak erkent dat er grote uitdagingen zijn geweest en nog zullen komen. Hij wijst ook op het verbeterpotentieel, de toewijding van de collega’s en de kennis die er beschikbaar is binnen de organisatie. Bert Voorbraak ziet dat Logius als organisatie de uitdagingen die nog komen het hoofd kan bieden. “Zeker wanneer wij deze uitdagingen samen en met vertrouwen in elkaar oppakken.”

Prioriteiten

Waar voor Voorbraak de prioriteit ligt? “De migratie van de infrastructuur, dat project heeft echt veel te lang geduurd. Het heeft de digitale overheid belemmerd in het realiseren van haar ambities.” Hij geeft aan dat hij weet dat deze transitie veel tijd kost, maar voelt zowel in de organisatie als bij hemzelf de vastberadenheid om Logius vooruit te helpen.

Generieke Digitale Infrastructuur

De nieuwe ICT infrastructuur binnen Logius is van wezenlijk belang voor de digitale dienstverlening van de overheid aan burgers en bedrijven. Onder andere de voorzieningen DigiD, Digipoort en de Berichtenbox, die onderdeel uitmaken van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) (2), moeten er op gaan draaien.

Versterken interne organisatie

Naast operationele doelen benadrukt Voorbraak het belang van Logius als werkgever. “Het aantrekken en behouden van personeel is essentieel voor de continuïteit van de organisatie”, zegt hij. “We moeten investeren in talentontwikkeling en een fijne positieve werkomgeving. Dat is mijns inziens dé manier om het personeelsbestand van Logius versterken.” Hij is er dan ook trots op dat hij zelf de eed en belofte (3) mag afnemen van alle nieuwe medewerkers. “Dan zit ik met alle nieuwe collega’s in de zaal. Dat is hartstikke leuk maar tegelijkertijd willen we veel aandacht besteden aan het behouden van al die talenten”.

Dienstverlening

Op de vraag welke projecten binnen Logius wel wat meer aandacht mogen krijgen is hij duidelijk: “De meeste mensen kennen Logius van MijnOverheid en DigiD. Maar het zakelijk verkeer, waar heel veel bedrijven en overheidsorganisaties gegevens met elkaar uitwisselen, is minstens zo belangrijk. Dat gaat allemaal via Digipoort. Bijvoorbeeld het verkeer van alle loonaangiftegegevens die werkgevers uitwisselen met de belastingdienst. Dus als dat het een dagje niet doet, dan hebben we even grote problemen als wanneer er iets gebeurt met DigiD.”

“De meeste mensen kennen Logius van MijnOverheid en DigiD. Maar het zakelijk verkeer, waar heel veel bedrijven en overheidsorganisaties gegevens met elkaar uitwisselen, is minstens zo belangrijk.”Bert Voorbraak – Algemeen directeur Logius

Veiligheid

En over digitale uitval gesproken, hoe zorgt Logius ervoor dat al die data en al die systemen veilig blijven? “Cybersecurity en privacybescherming zijn van het grootste belang voor een veilige digitale overheid,” benadrukt Voorbraak. “Dit doen we door middel van security-en privacy by design; vertrouwen is goed, maar een parate crisisorganisatie die verstoringen aanpakt is minstens zo belangrijk”

Meedoen

Voorbraak deelt ook zijn visie op gebruikersgerichte dienstverlening. Hij benadrukt het belang van samenwerking tussen overheidsinstanties om de diensten van Logius toegankelijk te maken voor alle burgers. Door te luisteren naar gebruikersfeedback en samen te werken met andere organisaties, streeft Logius ernaar om de digitale kloof te overbruggen en een inclusieve digitale samenleving te bevorderen.

Openheid en transparantie

Tenslotte roept Voorbraak professionals binnen de digitale overheid op om samen te werken en elkaar snel te vinden. “Openheid en transparantie zijn cruciaal voor het versterken van het vertrouwen in de overheid,” zegt hij. Met zijn open benadering en vastberadenheid om de digitale overheid te verbeteren, belooft Bert Voorbraak een nieuw tijdperk van innovatie en samenwerking bij Logius in te luiden.

  1. https://www.adviescollegeicttoetsing.nl/documenten/publicaties/2023/04/12/advies-logius-ict-infrastructuur

  2. Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)

  3. https://www.p-direkt.nl/informatie-rijkspersoneel-2020/rechten-en-regels/integriteit/indiensttreding-en-integriteit/eed-en-belofte

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.