Menu

Filter op
content
PONT Data&Privacy

0

Nieuwe prioriteiten EDPB bekend

De European Data Protection Board (EDPB), het samenwerkingsverband van privacytoezichthouders in Europa, heeft de strategie van de EDPB gepresenteerd voor de periode 2024-2027. De strategie bestaat uit vier prioriteiten en de belangrijkste acties om de gestelde doelen te bereiken.

Autoriteit Persoonsgegevens 22 april 2024

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

De nieuwe strategie (1) is een aanscherping van de vorige en houdt rekening met nieuwe uitdagingen, zoals nieuwe wetten die invloed hebben op de privacy, en sterk opkomende technieken, zoals AI. De Autoriteit Persoonsgegevens zal zich de komende jaren, samen met diens Europese collega’s, inzetten voor de volgende vier prioriteiten.

Prioriteit 1: Harmonisatie en betere naleving van de AVG

De EDPB vindt het belangrijk dat de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in elke lidstaat van de Europese Unie (EU) op dezelfde manier geïnterpreteerd wordt. De EDPB stimuleert dit met onder meer guidelines (2), die verschillende onderwerpen uit de AVG verduidelijken. Met deze uitleg van de AVG helpt de EDPB organisaties praktisch op weg om de privacywetgeving in hun werk toe te passen.

Ook zal de EDPB zich meer richten op voorlichting aan bijvoorbeeld eigenaren van kleine en middelgrote bedrijven. 

Prioriteit 2: Versterken  samenwerking

Voor een goede handhaving van de AVG is een gezamenlijke cultuur nodig van handhaving en effectieve samenwerking tussen de privacytoezichthouders in de EU. Organisaties die persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, zijn namelijk vaak in verschillende landen actief. 

Daarom is het belangrijk dat in elk land grofweg dezelfde procedures en regels voor handhaving gelden. In 2022 vroeg de EDPB aan de Europese Commissie om hiervoor een aanvulling op de AVG te maken (3). De EDPB blijft zich de komende jaren inspannen om dit voor elkaar te krijgen. Daarnaast blijven de leden van de EDPB werken aan een betere samenwerking en uitwisseling van informatie.

Prioriteit 3: Waarborgen van gegevensbescherming in digitale landschap

De laatste jaren zijn er verschillende nieuwe Europese wetten gekomen, die impact hebben op de privacy van mensen in Europa. Denk aan de Digital Services Act en de Digital Markets Act. Daarnaast hebben sommige technieken, zoals AI, een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt in de afgelopen paar jaar.

De EDPB zal de komende jaren zorgen voor duidelijkheid over de verhouding tussen de AVG en alle nieuwe wetten die aan de AVG raken. Daarnaast blijft de EDPB nieuwe technieken monitoren.

Prioriteit 4: Bijdragen aan wereldwijde gegevensbescherming

Privacy stopt niet bij de grens van de EU. De EDPB zal daarom de samenwerking blijven zoeken met overheden en toezichthouders buiten de EU, om de bescherming van persoonsgegevens van EU-burgers ook buiten de EU zeker te stellen.

  1. https://www.edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/strategy-work-programme/edpb-strategy-2024-2027_en

  2. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/themas/internationaal/internationale-samenwerking/overzicht-van-avg-guidelines

  3. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/actueel/europese-privacytoezichthouders-vragen-europese-commissie-om-aanvulling-avg

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.