Menu

Zoek op
rubriek
Data&Privacyweb
0

Nieuwste cijfers over onderzoek naar lekken politie-informatie

In de afgelopen twee jaar zijn er bij de politie 219 vermoedens geweest van het lekken van politie-informatie aan derden. De cijfers uit 2017 en 2018 zijn een aanvulling op het recente onderzoek van de Politieacademie naar cijfers uit 2015 en 2016 over ambtenaren die informatie onrechtmatig deelden.

Politie.nl 15 januari 2019

Van de 219 gevallen gaat het in 40 gevallen om vermoedens van lekken naar criminelen en 179 keer naar niet-criminelen. Ook is in 2018 net zo vaak onderzoek gedaan naar mogelijke schending van het beroepsgeheim en omkoping als het jaar ervoor, namelijk 66 keer. Dat beeld laat geen significante stijging zien ten opzichte van de cijfers over 2015 en 2016.

Tweederde onterecht
Uit het onderzoek van de Politieacademie en ook uit eerder onderzoek blijkt dat in slechts eenderde van de dossiers daadwerkelijk sprake is van lekken. Op verzoek van de korpschef deed de Politieacademie in 2015 en 2016 al onderzoek, waarvan vorige week de resultaten naar buiten kwamen. Voornaamste conclusie was dat onoplettendheid in de alledaagse politiepraktijk in de meeste gevallen de oorzaak is van het delen van vertrouwelijke informatie. Slechts in een heel beperkt aantal gevallen ging informatie naar criminelen.

Kernwaarde
Integriteit is een van de kernwaarden van de politie. De politie en haar medewerkers moeten het goede voorbeeld geven. Signalen van (integriteits)schendingen door politiemensen worden altijd onderzocht. De politie doet veel om de organisatie te wapenen en verder te versterken. Dat begint al voor mensen in dienst treden. Een zorgvuldig screeningsproces vormt een belangrijk onderdeel van het aannemen van betrouwbare medewerkers. In 2017 werden 11.499 screeningstrajecten gestart, waarvan er 233 negatief werden afgerond. Maar ook als mensen eenmaal in dienst zijn, doet de politie veel. Medewerkers leggen bij indiensttreding een eed of belofte af en worden via de Beroepscode nogmaals gewezen op het bijzondere werk dat zij gaan doen en welke verantwoordelijkheden daar bij horen.

Dilemma's voorhouden
Ook investeert de politie in een werkklimaat dat professioneel en integer handelen bevordert. In trainingen worden medewerkers dilemma’s voorgehouden en bespreekbaar gemaakt. Van leidinggevenden wordt verwacht dat zij alert zijn op signalen, handelend op kunnen treden bij problemen en voorbeeldgedrag vertonen. In de organisatiecultuur van de politie zijn openheid, laagdrempeligheid, respect en goed voorbeeldgedrag belangrijke voorwaarden.

Dit artikel is ook te vinden in het dossier datalek

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.

KENNISPARTNER

Rosalie Brand