Menu

Filter op
content
PONT Data&Privacy

0

Nog even over de Wet Digitale Overheid: wat houdt die precies in?

Nederland digitaliseert in een rap tempo. Al in 2015 behoorde Nederland tot de top vijf landen met de snelste internetverbinding wereldwijd. De coronapandemie heeft de digitalisering van onze maatschappen alleen maar doen versnellen. Het is dan ook niet gek, dat de Nederlandse overheid wil meebewegen met de ontwikkelingen in de samenleving. Ter bevordering van de digitalisering van het openbare bestuur is de ‘Wet digitale overheid’ (hierna: “Wdo”) aangenomen. De Wdo zal per in juli 2023 in werking treden in Nederland.

16 mei 2023

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Wat houdt de Wdo in?

De Wdo bevat een behoorlijk aantal wijzigingen in het kader van digitalisering van het openbare bestuur. Doel van de Wdo betreft in hoofdzaak het regelen van veilige en betrouwbare inlogsystemen voor Nederlandse burgers en bedrijven bij de (semi-) overheid.

De voornaamste aandachtspunten van deze doelstelling betreffen:

  1. Elektronische identificatie van burgers en bedrijven; en

  2. Privacy.

Elektronische identificatie van burgers en bedrijven

In Nederland zijn er meer dan 18 miljoen gebruikers van het huidige digitale identificatiemiddel; het DigiD. Het betrouwbaarheidsniveau van het DigiD is echter laag. De Wdo stelt nadere eisen aan de uitgifte van identificatiemiddelen, zodat Nederlandse burgers en bedrijven veilig en betrouwbaar kunnen inloggen bij de (semi-)overheid. Hiertoe maakt de Wdo onderscheid in een drietal betrouwbaarheidsniveaus: laag, substantieel of hoog. Op dit moment wordt praktische alle dienstverlening van (semi-)overheden op niveau laag aangeboden. Bij het ingaan van de Wdo moet daar verandering in komen en zal de digitale dienstverlening van (semi)overheden op een hoger betrouwbaarheidsniveau moeten worden aangeboden.

Naast het hogere betrouwbaarheidsniveau van het aanbod van digitale dienstverlening, is het op grond van de Wdo voornamelijk de bedoeling dat burgers en bedrijven zelf elektronische identificatiemiddelen (hierna: “eID”) krijgen met een hoger betrouwbaarheidsniveau dan het huidige DigiD. Het streven is erop gericht dat in de toekomst voor alle personen met een BSN-nummer, een eID op de betrouwbaarheidsniveaus substantieel en hoog beschikbaar komt. Voor bedrijven geldt dat de identificatie en authenticatie van het eID niet aan BSN-nummers wordt gekoppeld maar aan KvK- of RSIN-nummers.

Privacy

Ten behoeve van goede toegang tot elektronische dienstverlening worden persoonsgegevens verwerkt. De Wdo bevat dan ook regels om de privacy van burgers te beschermen. Zo is op grond van de Uitvoeringswet AVG (hierna: “UAVG”) verwerking van BSN-nummers enkel toegestaan indien daarvoor een specifieke wettelijke grondslag bestaat. Artikel 16 van de Wdo bevat een dergelijke grondslag. Naast de verwerking van BSN-nummers, worden ook minder gevoelige persoonsgegevens verwerkt. Om de algehele verwerking van persoonsgegevens zo betrouwbaar mogelijk plaats te laten vinden, dient op grond van de Wdo het ‘privacy by design’-principe te worden gehanteerd. Dit principe houdt in dat reeds bij het ontwerpen van producten/diensten rekening moet worden gehouden met de privacy van betrokkenen en privacy-beginselen moeten worden nageleefd.

Cursus Wdo

Zoals benoemd treedt de Wdo op 1 juli 2023 in werking. Tijdens de cursus Wdo op woensdag 22 juni a.s. worden de ins en outs van de nieuwe Wdo behandeld. Daartoe wordt onder andere dieper ingegaan op de achtergrond, doelstellingen en belangrijkste bepalingen, verplichtingen en verantwoordelijkheden in de Wdo. Wat zijn de gevolgen die de Wdo zal hebben voor burgers, bedrijven en (semi-)overheidsdiensten? Tot slot zullen praktische toepassingen, implementatie-uitdagingen en de verwachte ontwikkelingen van de Wdo aan bod komen. Bekijk de cursus hier.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.