Menu

Filter op
content
Data&Privacyweb
0

Politie Rotterdam zet voertuig met 360 graden warmtecamera in

De Politie Eenheid Rotterdam neemt deze maand een nieuw videovoertuig in gebruik in de gemeente Dordrecht. Het gaat om een pilot die loopt van augustus 2022 tot en met juli 2023. Als er incidenten voorvallen buiten Dordrecht, maar binnen het werkgebied van de Politie Eenheid Rotterdam, dan kan er besloten worden het videovoertuig ook hier in te zetten.

VPN Gids 8 augustus 2022

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Momenteel zijn er vijftien medewerkers getraind om met het voertuig te werken. Zij weten welke beelden ze mogen gebruiken. “De toegangsregels en gebruiksregels die voor deze camerabeelden gelden, zijn hetzelfde als voor alle andere camerabeelden die de politie zelf verzamelt,” meldt de politie in een aankondiging op zijn website (1).

360 graden camera’s met thermische sensoren

Het voertuig heeft een draaibare camera op de mast en vier dome-camera’s op het dak. Deze dome-camera’s geven beelden van 360 graden rondom de politiewagen. De draaibare camera is voorzien van een thermische (warmtebeeld) sensor en dag/nachtzicht sensor. Daarbij komt er een aantal livestream bodycams in de wagen te liggen.

De agenten in de auto zullen de camera normaliter bedienen. Als de situatie daarom vraagt, kan ook een medewerker in de meldkamer de camera’s bedienen. Zo kan er op afstand worden meegekeken om in te schatten of extra politie-inzet bijvoorbeeld nodig is.

De politie geeft drie redenen aan waarom dit cameravoertuig van toegevoegde waarde is:

  1. Het verbetert de ‘operational awareness’. Een politiemedewerker kan op afstand met eigen ogen zien hoe de situatie ervoor staat. Dit werkt sneller en effectiever dan mondelinge beschrijvingen.

  2. Het zorgt voor ‘expertise op afstand’. De politie stelt dat iemand die live meekijkt op afstand de politie ter plaatse kan ondersteunen met specialistische kennis of door snel iets op te zoeken.

  3. Beelden kunnen na het incident als bewijsmateriaal gebruikt worden.

Privacy van burgers

De politie stelt voorop dat er niet zomaar op straat gefilmd mag worden. “Maar het mag wel als er een wettelijke grondslag voor is en als het noodzakelijk is. Aan die voorwaarden wordt voldaan in dit experiment.” De inzet van dit voertuig voldoet namelijk aan de Wet Politiegegevens. Ook worden omstanders actief op de camera gewezen door stickers op de auto. De camera’s mogen alleen gebruikt worden volgens de Politiewet als aan deze criteria wordt voldaan:

  • Inzet van camera’s is noodzakelijk voor handhaving van de openbare orde.

  • Er is een concrete aanleiding.

  • Er is geen lichter middel dan een camera waarmee hetzelfde doel kan worden bereikt.

  • Het cameratoezicht is kortstondig en niet stelselmatig.

De draaibare camera en dome-camera kunnen geen geluid opnemen. Net als alle bodycams, zullen de livestream bodycams wel geluidsopnames maken. Videobeelden worden 28 dagen bewaard. Indien de beelden nodig zijn voor opsporingsonderzoek “of een ander belangrijk doel”, mag deze termijn verlengd worden. Wat onder belangrijke doelen valt, blijft echter onduidelijk.

De politie meldt dat er “passende maatregelen – technisch en organisatorisch – om alle opnames te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, tegen opzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging” worden ingezet. Als voorbeeld van technische maatregelen geeft de politie de onmogelijkheid om beelden via wifi of bluetooth te verzenden. Als voorbeeld van organisatorische maatregelen noemt de politie dat niet iedereen de camera’s mag bedienen.

De opnames worden opgeslagen in dezelfde beveiligde opslag bij de Landelijke Politie Eenheid als waar momenteel de helikopterbeelden al worden opgeslagen. Als het gaat om wie de beelden mag bekijken, dan worden dezelfde regels gevolgd die voor alle andere camerabeelden van de politie gelden.

Je rechten als je gefilmd bent

De politie moet zich ook houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hierin staat dat je een aantal rechten hebt als het aankomt op je eigen persoonsgegevens. Zo heb je recht op inzage, rectificatie, gegevenswisseling en -vernietiging, beperking van verwerking en mag je bezwaar indienen.

Als je je gegevens wilt inzien, waaronder de camerabeelden die van je gemaakt zijn, doe je schriftelijk verzoek aan de privacydesk van je eigen regio. Mocht je klachten hebben over onrechtmatig gebruik van je persoonsgegevens, dan kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

  1. https://www.politie.nl/nieuws/2022/januari/28/07-videovoertuig-eenheid-rotterdam.html

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.