Menu

Filter op
content
PONT Data&Privacy

0

Slim watermanagement met de Digitale Delta API

Voor waterbeheer zijn gegevens en metingen essentieel. Om te zorgen dat waterbeherende overheden, kennisinstituten en marktpartijen gegevens op een uniforme en gestandaardiseerde manier kunnen uitwisselen, zijn API-specificaties ontwikkeld. Hierdoor blijft de data bij de bron, worden gegevens niet onnodig gekopieerd en worden waterstanden en de waterkwaliteit optimaal bijgehouden.

Digitale Overheid 18 maart 2024

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Metingen en observaties

De Digitale Delta API bestaat uit open specificaties en is niet merk-, omgeving- of systeemgebonden. Bij de doorontwikkeling van de API wordt gebruikt gemaakt van de bestaande standaarden. Zo wordt voor het zoeken van gegevens en datasets het Open Data Protocol (OData) gebruikt.

Digitale Delta

De Digitale Delta richt zich op slim en integraal waterbeheer. Het doel is om waterbeheergegevens eenvoudig beschikbaar te stellen aan organisaties waarmee wordt samengewerkt. Hierdoor kan waterbeheer slimmer en effectiever worden uitgevoerd. Door de gestroomlijnde uniforme informatiedeling kan snel en adequaat worden geanticipeerd op acute veranderingen in de waterhuishouding. De Digitale Delta is een samenwerking van:

  • Waterbeherende overheden op lokaal, regionaal en nationaal niveau;

  • Marktpartijen die software-producten en advies leveren rondom waterbeheer;

  • Diverse Kennisinstituten.

Beheer

Het beheer van de Digitale Delta API-community is op verzoek van de partners ondergebracht bij het Informatiehuis Water. Hiermee is de toepassing van de Aquo-standaard (een semantische standaard voor het datadeling binnen de watersector) geborgd en is de uitwisseling van brongegevens zonder (tussen)opslag volgens de FAIR-uitgangspunten vereenvoudigd.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.