Menu

Filter op
content
PONT Data&Privacy

0

Uitvoering Agenda Digitale Grondrechten & Ethiek krijgt vorm

Gemeenten willen verantwoord omgaan met technologie en data. Dat is ook vastgelegd in de Principes voor de Digitale Samenleving en Agenda Digitale Grondrechten en Ethiek (DGE). De volgende stap is om hier daadwerkelijk invulling aan te geven.

VNG 16 maart 2023

Uitvoeringsagenda

Hoe zorgen we er concreet voor dat grondrechten beschermd zijn en publieke waarden geborgd worden, zoals privacy, gelijke behandeling, autonomie en menselijke waardigheid? Hoe voorkomen we dat we een speelbal worden voor techbedrijven? Met de Uitvoeringsagenda DGE (pdf, 173 kB) (1) stellen we scherp wat we gaan doen, wanneer, met wie en welke middelen we daarvoor nodig hebben.

In de agenda worden concrete keuzes gemaakt voor de doelstellingen, activiteiten en instrumenten die gemeenten op dit vlak kunnen helpen. Daarnaast biedt de UDGE een kans om lopende en nog te ontwikkelen activiteiten en projecten in samenhang te zien, vanuit een meerjarenperspectief.

Tools en publicaties

Om gemeenten verder op weg te helpen, hebben we naast de uitvoeringsagenda ook de Community Digitale Grondrechten en Ethiek opgericht, de Quick Scan Inkoopvoorwaarden ontwikkeld en een advies voor de lokale rekenkamer.

Community

Digitale grondrechten en ethiek is een veld in ontwikkeling. Het is daarom van belang om bestaande kennis met elkaar uit te wisselen. Dankzij de Community Digitale Grondrechten en Ethiek weten professionals in het veld elkaar makkelijk te vinden. Lid worden kan hier (2).

Quick Scan Inkoopvoorwaarden

Gemeenten schakelen vaak gespecialiseerde bedrijven in voor hun digitale technologie. Om ervoor te zorgen dat in die samenwerking maatschappelijke opgaven en publieke waarden centraal staan, zijn inkoopvoorwaarden een belangrijk instrument. Denk bijvoorbeeld aan een regeling over het eigendom van verzamelde data. In dit kader verschijnt vandaag ook de Quick Scan Inkoopvoorwaarden (pdf, 399 kB) (3) voor het borgen van digitale grondrechten en ethiek.

Versterking Lokale Rekenkamers

Lokale rekenkamers kunnen het controlerend vermogen van de gemeenteraad bij de inzet van technologie versterken. In samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) is daarom het metadossier Informatiebeveiliging en Privacy (4) gelanceerd, dat relevante kennis en ervaring ontsluit. De NVRR en VNG organiseren op 20 april een webinar (5) hierover. 

  1. https://vng.nl/sites/default/files/2023-03/uitvoeringsagenda_digitale_grondrechten_en_ethiek_2023-2026.pdf

  2. https://kennisnetwerkdata.pleio.nl/groups/view/015ffe24-b752-47b7-9765-9edd03152ca4/digitale-grondrechten-en-ethiek

  3. https://vng.nl/sites/default/files/2023-03/quick_scan_inkoopvoorwaarden_voor_het_borgen_van_digitale_grondrechten_en_ethiek.pdf

  4. https://metadossierinformatiebeveiliging.nvrr.nl/

  5. https://metadossierinformatiebeveiliging.nvrr.nl/

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.