Menu

Filter op
content
PONT Data&Privacy

0

Van Landelijk Dekkend Stelsel naar Cyberweerbaarheidsnetwerk

Om de digitale weerbaarheid van de overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties te vergroten, is publiek-private samenwerking van groot belang. Een goede manier om dit te bereiken is het Landelijk Dekkend Stelsel (LDS). Om het LDS toekomstbestendig te maken wordt de naam veranderd in “Het Cyberweerbaarheidsnetwerk”. Binnen dit netwerk gaan publieke en private partijen eenduidiger en intensiever met elkaar samenwerken.

Digitale Overheid 5 juni 2024

Dit staat beschreven in de Toekomstvisie Cyberweerbaarheidsnetwerk (1) van de NCTV.

Basis voor de toekomstvisie

Om tot de toekomstvisie te komen was het noodzakelijk eerst een aantal beleidskeuzes te maken. Deze keuzes zijn gebaseerd op een evaluatie van het huidige stelsel, beschikbare documenten en gesprekken met de stelselpartners.

Thema’s voor doorontwikkeling

De doorontwikkeling van het stelsel richt zich op 7 thema’s:

  1. Netwerk: voor een breder bereik is intensieve samenwerking met diverse publieke en private organisaties nodig.

  2. Tijdlijn: er moet meer samenwerking plaatsvinden tijdens incidenten. Vanaf de eerste dreiging tot en met de evaluatie en de herstelperiode.

  3. Functies: de hoofdfunctie van informatiedeling verandert door de NIS2-richtlijn (2). Daarnaast is er behoefte aan 4 extra functies te weten: incidentafhandeling, doelwit- en slachtoffernotificatie,  opleiden, trainen & oefenen, en kennisdeling.

  4. Duidelijkheid over deelname: het moet duidelijker worden wat de reikwijdte is van het vernieuwde stelsel en de randvoorwaarden voor deelname.

  5. Regie en coördinatie: er komt een duidelijke  regie en governance rondom het vernieuwde LDS.

  6. Consolidatie: het samenbrengen van publiek-private samenwerkingsinitiatieven onder de paraplu van het nieuwe stelsel is noodzakelijk voor een efficiëntere werking.

  7. Naamgeving: er komt een nieuwe naam die de lading van het stelsel goed dekt. De huidige naam ‘Landelijk Dekkend Stelsel’ wordt gewijzigd naar ‘Cyberweerbaarheidsnetwerk’.

Vervolgstappen

Het NCSC en DTC maken een plan om het Cyberweerbaarheidsnetwerk verder te ontwikkelen. Goed lopende onderdelen van het LDS blijven voortbestaan en waar nodig verder gestimuleerd. Regelmatig evalueren de verschillende partijen de voortgang.

Met de introductie van het Cyberweerbaarheidsnetwerk zet Nederland een belangrijke stap richting een digitaal veiligere samenleving, waarin publieke en private organisaties samenwerken aan het verhogen van de weerbaarheid.

(1) https://www.nctv.nl/documenten/publicaties/2024/05/23/toekomstvisie-cyberweerbaarheidsnetwerk

(2) https://www.digitaleoverheid.nl/overzicht-van-alle-onderwerpen/nis2-richtlijn/

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.