Menu

Filter op
content
PONT Data&Privacy

0

Verscherpte toelatingsmaatregelen Kadaster-on-line

Het Kadaster voelt een grote verantwoordelijkheid om er alles aan te doen om de kans op misbruik bij de toegang tot onze registers te minimaliseren. Daarom namen we afgelopen week extra maatregelen. Om er zo zekerder van te zijn dat de persoon aan wie een account voor Kadaster-on-line wordt verstrekt ook de persoon is waarvoor hij of zij zich uitgeeft. Zo’n account is bedoeld voor professionele gebruikers. Deze verscherpte verificatieprocedure voor nieuwe accounts is nu ingevoerd en daarmee wordt misbruik van de ‘zoeken op naam’-functie geminimaliseerd.

Kadaster 29 augustus 2023

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Mogelijk risico op oneigenlijk gebruik

Het bleek mogelijk om met misbruik van een KVK-nummer een betaald account te krijgen voor Kadaster-on-line. Daarmee bestaat het risico dat informatie voor zakelijke doeleinden aan personen wordt verstrekt die daar niet over horen te beschikken. Daarmee kunnen we niet uitsluiten dat de functie 'zoeken op naam' mogelijk wordt misbruikt door kwaadwillenden.

Kadastrale informatie voor iedereen

Onze registers zijn openbaar, omdat kadastrale informatie voor iedereen toegankelijk en inzichtelijk moet zijn. Dat staat in de wet. Het Kadaster kan en mag de gegevens dus niet helemaal vergrendelen. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat deze gegevens voor oneigenlijke doeleinden worden gebruikt.

Verplichte verificatie in de toekomst

Voor de langere termijn verwachten het Kadaster en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat de overstap naar verplichte verificatie middels e-Herkenning de kans op oneigenlijk gebruik tot een minimum zal beperken. Daarnaast wordt gewerkt aan beperking van de ‘zoeken op naam’-functie tot alleen beroepsgroepen waarvoor dit essentieel is voor hun werk.

Uitbreiding afscherming binnen stelsel Bewaken en Beveiligen

Het Kadaster pleit er daarnaast voor om te kijken of personen met een aannemelijke dreiging die nu tussen wal en schip vallen toch tijdelijke afscherming kunnen krijgen in onze registers. Dit naast het bestaande stelsel Bewaken en Beveiligen en na een onafhankelijke en deskundige toets.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.