Menu

Filter op
content
PONT Data&Privacy

0

Vervanging chips in paspoorten en identiteitskaarten

Vanaf de zomer gaat de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) de chips in de paspoorten en identiteitskaarten stapsgewijs vervangen. De reden is dat de huidige chips in de paspoorten en ID-kaarten zijn verouderd en niet meer leverbaar zijn. Voor de vervanging van de chips in de documenten organiseren we een aantal zogeheten ‘migratiedagen’.

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens 21 juli 2022

Begin juli is de eerste migratiedag om een chip in het paspoort te vervangen succesvol verlopen. De volgende stappen zijn doorlopen:

  • De testpersonen hebben in hun woonplaats een paspoort aangevraagd.

  • Een gepersonaliseerd paspoort met een nieuwe chip is geproduceerd.

  • Het gepersonaliseerde paspoort is gecontroleerd. Een van de controles was het uitlezen van de nieuwe chip en verifiëren van de gegevens.

  • De gemeenten hebben na een aantal werkdagen een paspoort aan de testpersonen uitgereikt.

De verwachting is dat het paspoort met deze nieuwe chip eind juli wordt ingevoerd. Deze nieuwe chip zal uitsluitend nog het PACE-protocol (Password Authenticated Connection Establishment) ondersteunen om gegevens uit te lezen. Meer informatie vind je in dit nieuwsbericht (1).

Medewerking gevraagd van gemeenten

Voor de testen van een nieuwe chip in het paspoort hebben we samengewerkt met de gemeenten Meerssen, Leiden en Oegstgeest.

Voor de andere migratiedagen zijn we nog op zoek naar gemeenten die het aanvraag- en uitgifteproces van een paspoort en identiteitskaart met een nieuwe chip willen uitvoeren. Deze migratiedagen staan gepland op:

  • 25 augustus 2022: testen identiteitskaart en overige paspoortmodellen in verband met uitfasering BAC-protocol (Basic Access Control) op de chip van deze documenten (2).

  • September/oktober 2022: testen nieuwe chip identiteitskaart

Eind dit jaar: testen nieuwe chip paspoort en identiteitskaart Wil jouw gemeente meewerken? Meld je gemeente aan via de Frontoffice van RvIG (info@rvig.nl).

  1. https://www.rvig.nl/actueel/nieuws/2022/06/08/uitlezen-chip-op-het-paspoort-en-de-nederlandse-identiteitskaart-binnenkort-uitsluitend-via-pace-protocol

  2. https://www.rvig.nl/actueel/nieuws/2022/06/08/uitlezen-chip-op-het-paspoort-en-de-nederlandse-identiteitskaart-binnenkort-uitsluitend-via-pace-protocol

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.