Menu

Filter op
content
PONT Data&Privacy

0

Werk en welzijn tijdens een digitale transitie

Het A+O-fonds Rijk deed onderzoek naar de invloed van technologische innovaties op de kwaliteit van werk en duurzame inzetbaarheid van rijksmedewerkers. Daaruit zijn lessen te trekken voor betere implementatie. Zowel voor managers, HR als voor medewerkers zelf.

Digitale Overheid 24 februari 2023

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

In het project ‘De Opmars van Technologische Ontwikkelingen bij de Rijksoverheid’ is onderzoek gedaan naar de invloed van technologische innovaties op de kwaliteit van werk en duurzame inzetbaarheid van rijksmedewerkers (1).

Interessant is een case study rond de invoering van een software robot. (Bekijk de resultaten in deze factsheet(link naar andere website)). Zo vinden medewerkers nieuwe technologie vaak nuttig (81 procent) en een goed idee (74 procent).  De werkdruk na implementatie is bovendien minder dan ervoor. Wel gaven mensen aan meer hulpbronnen (feedback, opleidingen) en steun nodig te hebben.

Medewerkers: advies op maat

De Technologie Monitor geeft je meer inzicht geeft in hoe jouw werk veranderd is. En geeft daarbij concrete tips om meer grip te krijgen op je werk en welzijn tijdens een digitale transitie. Bijvoorbeeld manieren om je vaardigheden te ontwikkelen én om stress te verminderen. Hoewel ontwikkeld voor het Rijk, kan iedere overheidsmedewerker deze monitor invullen.

(HR) managers

Ook leidinggevenden en HR kunnen helpen deze personele kant van de digitale transitie beter te laten verlopen. Daarvoor geeft het rapport 3 belangrijke oplossingsrichtingen:

1. Creëer een balans tussen taakeisen en hulpbronnen

Belangrijk hulpbronnen zijn bijvoorbeeld feedback op werkactiviteiten en steun vanuit de organisatie en leidinggevende(n).

2. Betrek medewerkers bij invoering en besluitvorming

Meer duidelijkheid, goede communicatie en het betrekken van medewerkers bij de invoering van een nieuwe technologie zijn een belangrijke sleutel bij effectieve invoering van een technologische vernieuwing.

3. Zorg voor mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling

Training en ontwikkeling dragen bij aan de ervaren kwaliteit van een ingevoerde technologie, alsook bij de acceptatie en aanpassing door werknemers. Het ontwikkelen van nieuwe en relevante kennis en vaardigheden vergroot bovendien de beschikbaarheid van persoonlijke hulpbronnen, zoals veerkracht en optimisme.

  1. https://www.aofondsrijk.nl/activiteit/technologie-monitor/

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.