Menu

Zoek op
rubriek
Data&Privacyweb
0

‘Zieke’ werknemer filmen is geen inbreuk op privacy

Een medewerker van een installatiebedrijf meldde zich ziek en zat vervolgens bijna een jaar thuis. Tegenover de bedrijfsarts en zijn baas zei hij dat zijn klachten erger waren geworden en dat hij zelfs niet in staat was om auto te rijden. Toen zijn werkgever zag dat hij aan zijn eigen huis kluste en dit op video liet vastleggen, ontsloeg hij hem op staande voet. De monteur vocht zijn ontslag aan, omdat hij meende dat er sprake was van een ernstige privacyinbreuk. De rechter oordeelt nu dat de inbreuk minimaal was en de enige manier om onomstotelijk vast te stellen dat hij de boel besodemieterde.

VPN Gids 27 okt 2022

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland, die onlangs openbaar is gemaakt (1).

‘Zieke’ monteur blijft klussen en autorijden

De werknemer trad op 1 april 2020 in dienst bij het installatiebedrijf. Bijna een jaar later, op 23 maart 2022, meldde hij zich ziek. De monteur gaf aan dat hij niet in staat was om werkzaamheden te verrichten waarbij hij moest lopen, duwen, trekken, tillen, dragen, knielen, hurken, staan of regelmatig van houding moest veranderen. Ook autorijden ging niet. Zijn baas keek of het mogelijk was om aangepaste werkzaamheden te verrichten, maar dat bleek niet mogelijk.

Op een gegeven moment vertelde een andere medewerker van het installatiebedrijf dat hij de betreffende man in een auto had zien rijden. Kort daarop ging er iemand langs het huis van de zieke monteur en zag dat hij kluswerkzaamheden verrichtte.

De eigenaar van het installatiebedrijf vermoedde dat de man had gelogen over zijn beperkingen. Hij besloot daarop om een recherchebureau in te huren, dat een onderzoek instelde naar de werknemer. Rechercheurs observeerden de woning van de zieke monteur drie dagen lang, en legden beelden vast zodra hij ging klussen. Op basis van deze beelden heeft de werkgever de zieke monteur op staande voet ontslagen.

Monteur spreekt van ernstige privacyschending

De man accepteerde het ontslag niet en stapte naar de rechter. Hij zei dat zijn ontslag onterecht was, omdat hij niet had gelogen over zijn beperkingen. Hij deed alleen klusjes die zijn genezing niet belemmerde. Ook was hij in staat om passende werkzaamheden te verrichten, maar die zou zijn baas niet hebben aangeboden. Tot slot zou zijn privacy zijn geschonden doordat zijn baas een recherchebureau had ingeschakeld die video-opnamen van hem had genomen.

De eigenaar van het installatiebedrijf verweerde zich door te zeggen dat het ontslag terecht was, omdat de medewerker had gelogen over zijn beperkingen. Tevens verrichtte hij tijdens zijn ziekte belastende kluswerkzaamheden en reed hij rond in een auto. Verder eiste hij dat de monteur het gereedschap van het bedrijf zou teruggeven, op straffe van een dwangsom.

Ernst van privacyinbreuk was beperkt

Uit het vonnis blijkt dat de rechtbank het verweer van de zieke monteur niet gelooft. De beelden die het recherchebureau heeft opgenomen spreken volgens de rechter boekdelen. Dat er sprake zou zijn van een ernstige schending van zijn privacy, deelt de rechtbank niet. De ernst van het recht op privacy was volgens de rechter beperkt gebleven. Bovendien was het een legitieme manier om de waarheid te achterhalen.

Het verweer dat de werkzaamheden die de monteur verrichtte aan zijn eigen huis zijn genezing niet in de weg stonden, gelooft de rechter niet. Op foto’s is namelijk goed te zien dat de man “veel trekkende en duwende bewegingen” maakt en zware spullen tilt. “Hieruit blijkt dan ook onmiskenbaar dat de verzoeker meer kon dan hij aan de verweerder en de bedrijfsarts heeft verklaard”, aldus de rechtbank.

De rechter neemt de monteur ook kwalijk dat hij heeft verzwegen dat hij wel in een automaat kan rijden. Driekwart van de auto’s en bussen van het installatiebedrijf is uitgerust met een automatisch schakelsysteem. Dat betekent dat hij gewoon naar het werk had kunnen rijden om alternatieve werkzaamheden te verrichten.

Rechtbank: ontslag was terecht

Al met al meent de kantonrechter dat het ontslag op staande voet terecht was. Dat betekent dat de werkgever geen ontslagpremie of schadevergoeding wegens ontslag hoeft te betalen. Omdat de man het ontslag aan zichzelf heeft te danken, kan hij waarschijnlijk ook fluiten naar een WW-uitkering. De werkgever heeft verder recht op een ‘gefixeerde schadevergoeding’ van 3.255,92 euro.

Tot slot moet de voormalige werknemer de bedrijfseigendommen van het installatiebedrijf overhandigen. Iedere dag dat hij daarmee wacht, kan hij rekenen op een boete van 50 euro, met een maximum van 1.500 euro.

  1. https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2022:2960

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.