Menu

Filter op
content
Data&Privacyweb
0

Handreiking inzagerecht nabestaanden

De nieuwe Handreiking Inzage in medische dossiers door nabestaanden gaat in op alle regels rondom het recht voor nabestaanden op inzage en afschrift van gegevens uit medische dossiers van overleden naasten. De handreiking is een samenwerking van de KNMG en Patiëntenfederatie Nederland. Er is een uitgave voor hulpverleners en een uitgave voor patiënten en nabestaanden, met bijbehorende, handige stroomschema’s.

20 januari 2021

Op 1 januari 2020 is de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) gewijzigd. Een belangrijke wijziging is de regeling over het inzagerecht in medische dossiers na overlijden van een patiënt. Met deze handreiking maken de KNMG en de Patiëntenfederatie, op verzoek van het ministerie van VWS, duidelijk in welke situaties hulpverleners gegevens uit het medisch dossier van een overleden patiënt aan nabestaanden en anderen mogen verstrekken. De handreiking is vandaag (19 januari 2021) door de minister van VWS aan de Tweede Kamer aangeboden.

Hoofdregel en uitzonderingen

Alle informatie uit een medisch dossier van een patiënt valt onder het beroepsgeheim van een hulpverlener. Deze hoofdregel geldt ook na het overlijden van een patiënt. De wet bevat echter een aantal uitzonderingen op die hoofdregel. Die uitzonderingen worden in de handreikingen besproken. Het gaat om:

  • de toestemming die een patiënt bij leven heeft gegeven of juist geweigerd

  • inzagerecht na een incident

  • inzagerecht vanwege een zwaarwegend belang

  • inzagerecht voor ouders van kinderen die nog geen 16 jaar waren toen zij overleden

Van toepassing op alle hulpverleners onder de WGBO

Hulpverleners op wie de WGBO van toepassing is, zijn onder andere artsen, tandartsen, zelfstandige apothekers, verloskundigen, verpleegkundigen, psychotherapeuten, gz-psychologen, fysiotherapeuten en andere paramedici, maar ook zorginstellingen, zoals ziekenhuizen (algemeen en psychiatrisch), verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties.

Download de Handreiking voor hulpverleners

Download de Brochure voor patiënten

Bron: KNMG

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.

KENNISPARTNER

Martin Hemmer