Menu

Zoek op
rubriek
Data&Privacyweb
0

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit betekent dat overal binnen de Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De AVG vervangt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

De invoering van de AVG betekent een versterking en uitbreiding van de privacyrechten die moeten zorgen voor een betere balans in een wereld waar informatie en persoonsgegevens ‘het nieuwe goud’ heten te zijn. Een grotere nadruk ligt op ‘accountability’, waarbij organisaties moeten aantonen dat ze de beginselen van de privacywetgeving opvolgen. Zo moeten bedrijven die werken op basis van toestemming te allen tijde kunnen aantonen dat zij deze toestemming hebben verkregen. Tevens dienen ze beleid op te stellen waarmee maatregelen en processen samen worden gebracht. Hierdoor betreden relatief nieuwe spelers het speelveld, zoals functionarissen voor gegevensbescherming, privacy officers en controllers.

De privacywetgeving is niet alleen versterkt, maar ook uitgebreid. Het nieuwe recht op vergetelheid is strikter als het gaat om het verwijderen van gegevens. Bedrijven dienen niet alleen alle persoonsgegevens uit hun systemen te wissen, maar zij zijn vervolgens ook verplicht alle instanties en organisaties aan wie de informatie in de tussentijd is doorgespeeld, te verzoeken de informatie te verwijderen.

Verwerkingsovereenkomsten met andere partijen, het documenteren van gegevensverwerkingen en het uitvoeren van risicoanalyses staat allemaal vastgelegd in de AVG. Het dossier AVG biedt dan ook gedetailleerde informatie over wat de invoering voor u of uw bedrijf betekent en omvat alle actualiteiten omtrent de nieuwe privacywetgeving.