Menu

Filter op
content
PONT Data&Privacy

0

Scholen en andere onderwijsinstellingen werken met kindgegevens, wat een hoop regels en specifiek beleid met zich meebrengt. Een voorbeeld hiervan is de omgang met leerlingdossiers, waarin gegevens van leerlingen worden opgeslagen. Voor de uitwisseling van deze dossiers tussen scholen is in veel gevallen toestemming van de ouders nodig. En wanneer een leerling de school verlaat, mogen de gegevens in het leerlingdossier voor een beperkte periode worden bewaard. Daarna moeten de gegevens zijn vernietigd. Maar hoe zit het met gegevensregistratie die niet in het leerlingdossier thuis hoort, zoals verzuimregistratie of cameratoezicht in de schoolgangen? En niet te vergeten, hoe zit het met de privacy van leraren?

In het teken van vernieuwing wordt in het onderwijs steeds vaker en meer gebruik gemaakt van digitale leermiddelen. De partijen achter deze digitale leermiddelen moeten zich onder andere aansluiten bij het Privacyconvenant Onderwijs en voldoen aan de eisen van het convenant, door bijvoorbeeld het opstellen van een verwerkersovereenkomst. Zodoende wordt de privacy van de jeugd in het onderwijs gewaarborgd; het convenant is volledig in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

De AVG verscherpt de bestaande regels en brengt een aantal veranderingen met zich mee, zoals de verplichting om een functionaris gegevensbescherming aan te stellen en een verwerkingsregister bij te houden. Het dossier Privacy in het onderwijs biedt scholen en andere onderwijsinstellingen een overzicht van informatie over het waarborgen van privacy in het onderwijs en hoe dit is te bewerkstelligen.