Menu

Filter op
content
Data&Privacyweb
0

Gemeenten hebben sinds de decentralisaties van 2015 meer verantwoordelijkheden gekregen binnen het sociaal domein, onder andere op het gebied van de jeugdhulp en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015. Van de gemeenten wordt verwacht dat zij inzetten op een integrale samenwerking door professionals die de verschillende domeinen overstijgt. De behoefte aan gegevens(uitwisseling) in dit verband staat soms op gespannen voet met de privacywetgeving zoals die is neergelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In dit dossier wordt aandacht besteed aan privacyregels in de AVG en de specifieke wetgeving zoals de Participatiewet, de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Wat mag er nu eigenlijk en wat niet? En hoe kun je op een praktische manier met de regels omgaan zodat het voor de praktijk wel werkbaar blijft? In de verschillende publicaties en blogs proberen verschillende professionals antwoord te geven op deze en andere vragen.