Menu

Zoek op
rubriek
Data&Privacyweb
0

Mag de politie namen of beelden van verdachten gebruiken in een blog of een vlog?

Autoriteit Persoonsgegevens 25 aug 2021

ANTWOORD

Een blog of vlog van een politieagent is vaak bedoeld om voorlichting te geven over het politiewerk. Voor dat doel is het niet toegestaan om gegevens te gebruiken die herleidbaar zijn tot verdachten.

Wettelijke politietaken
De politie heeft meer ruimte voor het openbaar maken van persoonsgegevens dan andere organisaties. Dat is vastgelegd in de Wet politiegegevens. Maar die ruimte geldt alléén wanneer het gaat om het uitvoeren van de wettelijke politietaken. Dit zijn:

  • strafbare feiten voorkomen en opsporen;

  • de openbare orde handhaven;

  • hulp bieden aan mensen die hulp nodig hebben;

  • toezicht houden of iedereen zich aan de regels houdt.

Overige taken
Voorlichting over het politiewerk maakt geen deel uit van de wettelijke politietaken. Daarom geldt voor voorlichting niet de Wet politiegegevens, maar de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dat is de privacywet waar alle andere organisaties zich ook aan moeten houden. 

Volgens de AVG moeten organisaties een grondslag hebben om persoonsgegevens te verwerken. Dus bijvoorbeeld wanneer een burger herkenbaar in beeld komt bij een vlog. Of wanneer een medewerker van de politie nieuwe collega’s werft via een blog.

Werkafspraken politie gebruik social media
De politie heeft zelf ook werkafspraken voor het communiceren op social media gemaakt.