Menu

Filter op
content
PONT Data&Privacy

0

Mag u de gegevens van uw klanten gebruiken voor direct marketing?

ANTWOORD

Dat hangt af van het soort direct marketing. Er gelden verschillende regels voor digitale direct marketing, telemarketing en reclamepost.

Toestemming

Soms heeft u toestemming nodig van uw klant voor direct marketing, soms niet. In alle gevallen geldt dat direct marketing zonder toestemming van uw klant alléén mag als diegene daadwerkelijk klant van u is en het gaat om reclame voor uw eigen, soortgelijke producten of diensten.

U mag dus geen reclame (mee)sturen van een ander bedrijf. Of voor producten of diensten die heel anders zijn dan wat uw klant eerder bij u heeft gekocht.

Digitale direct marketing

U mag uw klant benaderen via bijvoorbeeld e-mail, sms of app zonder hiervoor eerst toestemming te vragen. Tenzij diegene heeft aangegeven dit niet te willen.

Telemarketing

U mag uw klant bellen met een reclameaanbod zonder hiervoor eerst toestemming te vragen. Tenzij diegene heeft aangegeven dit niet te willen.

Reclamepost

Wilt u uw klant reclamepost sturen, dan gebruikt u de contactgegevens van uw klant voor een ander doel dan waarvoor u deze gegevens oorspronkelijk heeft verzameld.

Daarom moet u eerst toetsen of het gebruik van de gegevens verenigbaar is. Zo ja, dan mag u reclamepost sturen zonder hiervoor eerst om toestemming te vragen. Zo niet, dan heeft u toestemming nodig.