Menu

Zoek op
rubriek
Data&Privacyweb
0

Wanneer mag u zich baseren op de grondslag gerechtvaardigd belang?

ANTWOORD

U heeft alleen het recht om (gewone) persoonsgegevens te verwerken als u zich kunt baseren op 1 van de 6 grondslagen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Een van die grondslagen is dat de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om uw gerechtvaardigd belang te behartigen.

Elke keer als u persoonsgegevens verwerkt, is dat een inbreuk op de privacy van de betrokkenen. Dat zijn de mensen van wie u gegevens verwerkt. Ieder mens heeft namelijk recht op privacy, dat is een grondrecht.

Maar als organisatie kunt u ook het recht aan uw kant hebben. Dat is zo als u een belang heeft dat de samenleving zó zwaarwegend vindt dat het erkenning heeft gevonden in het recht. En u dit belang alleen kunt behartigen door persoonsgegevens te verwerken. We noemen zo’n belang een gerechtvaardigd belang.

Botsing van rechten

Er ontstaat dan dus een situatie waarin uw recht ‘botst’ met het grondrecht van de betrokkenen. Het is dan aan u om deze rechten tegen elkaar af te wegen en te kijken wat zwaarder weegt, uw belang of dat van de betrokkenen.

Weegt uw belang uiteindelijk zwaarder? Dan mag u uw verwerking baseren op de grondslag (noodzakelijk voor de behartiging van een) gerechtvaardigd belang.

Zie verder: Hoe toetst u of u zich mag baseren op de grondslag gerechtvaardigd belang?

Meer informatie

Wilt u meer (achtergrond) informatie over deze grondslag? Zie dan de Normuitleg grondslag gerechtvaardigd belang van de Autoriteit Persoonsgegevens.