Menu

Filter op
content
PONT Data&Privacy

0

Wanneer moet ik als organisatie persoonsgegevens aan de politie verstrekken?

Autoriteit Persoonsgegevens 25 aug 2021

ANTWOORD

Dat hangt ervan af of de politie persoonsgegevens aan u vraagt of gegevens vordert op basis van een wettelijke regeling.

Politie vraagt gegevens
De politie kan aan u vragen om gegevens te verstrekken over bijvoorbeeld uw klanten, werknemers of leerlingen. Het uitgangspunt is dat u niet verplicht bent om gegevens te verstrekken als de politie erom vraagt. Op de gegevens van uw klanten, werknemers of leerlingen is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vraagt de politie om gegevens? Beoordeel dan of u dit op grond van de AVG mag.

Politie vordert gegevens
De politie kan persoonsgegevens bij u vorderen. Dat is iets anders dan gegevens vragen. De politie mag alleen gegevens vorderen in situaties die in het Wetboek van Strafvordering staan. Bijvoorbeeld om bepaalde soorten misdrijven op te lossen. Als de politie gegevens vordert, bent u verplicht om mee te werken. In deze situatie vervalt een aantal eisen uit de AVG. Zo hoeft u niet te oordelen of de verstrekking van gegevens verenigbaar is met de doeleinden waarvoor u deze gegevens heeft verzameld.

Informatieplicht na vragen
Verstrekt u de door de politie gevraagde gegevens over bepaalde personen? Dan moet u deze mensen daarover meestal informeren. Ook als de politie vraagt om dat niet te doen. U hoeft de betrokkenen niet te informeren als dit bijvoorbeeld noodzakelijk is om strafbare feiten te voorkomen, op te sporen en te vervolgen. Dit is een van de uitzonderingen op de informatieplicht genoemd in artikel 13 en 14 van de AVG. U moet zelf per situatie beoordelen of zo’n uitzondering van toepassing is.

Informatieplicht na vordering
Verstrekt u gegevens nadat de politie die had gevorderd? Dan is er een aantal situaties waarin de wet bepaalt dat u een geheimhoudingsplicht heeft. Dat betekent dat u de betrokkenen niet mag laten weten dat u hun gegevens aan de politie heeft doorgegeven.

Geldt er geen geheimhoudingsplicht? Dan moet u de betrokkenen meestal laten weten dat u hun gegevens heeft verstrekt. U hoeft de betrokkenen niet te informeren als dit bijvoorbeeld noodzakelijk is om strafbare feiten te voorkomen, op te sporen en te vervolgen. Dit is een van de uitzonderingen op de informatieplicht genoemd in artikel 13 en 14 van de AVG. U moet zelf per situatie beoordelen of zo’n uitzondering van toepassing is.

Inzagerecht
Mensen van wie u persoonsgegevens verwerkt, kunnen u om inzage in hun gegevens vragen. U moet dan onder meer laten weten aan wie u iemands gegevens heeft verstrekt. Daarom is het verstandig wanneer u gegevens aan de politie verstrekt, dit schriftelijk te doen. En in uw eigen administratie vast te leggen welke gegevens u aan de politie heeft doorgegeven.

Let op: geldt er een wettelijk bepaalde geheimhoudingsplicht? Dan mag u mensen die een inzageverzoek doen niet laten weten dat u hun gegevens aan de politie heeft verstrekt. Ook als u meent dat artikel 13 en 14 van de AVG van toepassing zijn, hoeft u de verstrekking niet aan de betrokkene te laten weten.