Menu

Zoek op
rubriek
Data&Privacyweb
0
Artikelnummer: 9780367679200 Categorieën: , ,
eng |
22 maart 2021
 | 
0,0 rating
(0)
Blockchain Technology for Data Privacy Management
The book aims to showcase the basics of both IoT and Blockchain for beginners as well as their integration and challenge discussions for existing practitioner. It aims to develop understanding of the role of blockchain in fostering security. The objective of this book is to initiate conversations among technologists, engineers, scientists, and clinicians to synergize their efforts in producing low-cost, high-performance, highly efficient, deployable IoT systems. It presents a stepwise discussion, exhaustive literature survey, rigorous experimental analysis and discussions to demonstrate the usage of blockchain technology for securing communications. The book evaluates, investigate, analyze and outline a set of security challenges that needs to be addressed in the near future. The book is designed to be the first reference choice at research and development centers, academic institutions, university libraries and any institutions interested in exploring blockchain. UG/PG students, PhD Scholars of this fields, industry technologists, young entrepreneurs and researchers working in the field of blockchain technology are the primary audience of this book.   Het boek heeft tot doel de basisprincipes van zowel IoT als Blockchain te laten zien voor beginners, evenals hun integratie en uitdagende discussies voor bestaande beoefenaars. Het is gericht op het ontwikkelen van begrip van de rol van blockchain in het bevorderen van veiligheid. Het doel van dit boek is om gesprekken op gang te brengen tussen technologen, ingenieurs, wetenschappers en clinici om hun inspanningen te bundelen bij het produceren van goedkope, hoogperformante, zeer efficiënte, implementeerbare IoT-systemen. Het presenteert een stapsgewijze discussie, uitputtend literatuuronderzoek, rigoureuze experimentele analyse en discussies om het gebruik van blockchain-technologie voor het beveiligen van communicatie aan te tonen. Het boek evalueert, onderzoekt, analyseert en schetst een set van beveiligingsuitdagingen die in de nabije toekomst moeten worden aangepakt. Het boek is ontworpen om de eerste referentie keuze te zijn voor onderzoeks- en ontwikkelingscentra, academische instellingen, universiteitsbibliotheken en alle instellingen die geïnteresseerd zijn in het verkennen van blockchain. UG/PG studenten, PhD Scholars van dit vakgebied, industrie technologen, jonge ondernemers en onderzoekers die werkzaam zijn op het gebied van blockchain technologie zijn het primaire publiek van dit boek.
€152.40

Product delen

Reviews