Menu

Filter op
content
PONT Data&Privacy

0
Artikelnummer: 9781680836820 Categorieën: , , ,
eng |
30 juni 2020
Security Risk Management for the Internet of Things
In recent years, the rising complexity of Internet of Things (IoT) systems has increased their potential vulnerabilities and introduced new cybersecurity challenges. In this context, state of the art methods and technologies for security risk assessment have prominent limitations when it comes to large scale, cyber-physical and interconnected IoT systems. Risk assessments for modern IoT systems must be frequent, dynamic and driven by knowledge about both cyber and physical assets. Furthermore, they should be more proactive, more automated, and able to leverage information shared across IoT value chains. This book introduces a set of novel risk assessment techniques and their role in the IoT Security risk management process. Specifically, it presents architectures and platforms for end-to-end security, including their implementation based on the edge/fog computing paradigm. It also highlights machine learning techniques that boost the automation and proactiveness of IoT security risk assessments. Furthermore, blockchain solutions for open and transparent sharing of IoT security information across the supply chain are introduced. Frameworks for privacy awareness, along with technical measures that enable privacy risk assessment and boost GDPR compliance are also presented. Likewise, the book illustrates novel solutions for security certification of IoT systems, along with techniques for IoT security interoperability.In the coming years, IoT security will be a challenging, yet very exciting journey for IoT stakeholders, including security experts, consultants, security research organizations and IoT solution providers. The book provides knowledge and insights about where we stand on this journey. It also attempts to develop a vision for the future and to help readers start their IoT Security efforts on the right foot.
De afgelopen jaren heeft de toenemende complexiteit van het internet van de dingen (IoT)-systemen de potentiële kwetsbaarheden ervan vergroot en nieuwe uitdagingen op het gebied van cyberbeveiliging geïntroduceerd. In deze context hebben de modernste methoden en technologieën voor de beoordeling van veiligheidsrisico's duidelijke beperkingen wanneer het gaat om grootschalige, cyberfysieke en onderling verbonden IoT-systemen. Risicobeoordelingen voor moderne ivd-systemen moeten frequent en dynamisch zijn en gebaseerd op kennis over zowel cyber- als fysieke activa. Bovendien moeten ze proactiever en meer geautomatiseerd zijn, en moeten ze gebruik kunnen maken van informatie die gedeeld wordt over de IoT-waardeketens heen. Dit boek introduceert een reeks nieuwe risicobeoordelingstechnieken en hun rol in het risicobeheerproces voor IoT-beveiliging. Meer specifiek worden architecturen en platforms voor end-to-end beveiliging gepresenteerd, inclusief de implementatie ervan op basis van het edge/fog computing-paradigma. Ook worden technieken voor machinaal leren belicht die de automatisering en proactiviteit van IoT-beveiligingsrisicobeoordelingen stimuleren. Verder worden blockchain-oplossingen geïntroduceerd voor het open en transparant delen van IoT-beveiligingsinformatie in de toeleveringsketen. Ook worden kaders voor privacybewustzijn gepresenteerd, samen met technische maatregelen die privacyrisicobeoordeling mogelijk maken en GDPR-naleving stimuleren. Het boek illustreert ook nieuwe oplossingen voor de veiligheidscertificering van IoT-systemen, samen met technieken voor de interoperabiliteit van IoT-beveiliging.In de komende jaren zal IoT-beveiliging een uitdagende, maar zeer spannende reis zijn voor IoT-belanghebbenden, waaronder beveiligingsexperts, consultants, organisaties voor beveiligingsonderzoek en aanbieders van IoT-oplossingen. Het boek biedt kennis en inzichten over waar we staan op deze reis. Het probeert ook een visie voor de toekomst te ontwikkelen en lezers te helpen hun IoT-beveiligingsinspanningen op de juiste voet te beginnen.
€125.00

Product delen

Reviews