Menu

Filter op
content
PONT Data&Privacy

0
Artikelnummer: 9783642379123 Categorieën: , , ,
eng |
1 januari 2013
Internet Privacy
A thorough multidisciplinary analysis of various perspectives on internet privacy was published as the first volume of a study, revealing the results of the achatech project "Internet Privacy - A Culture of Privacy and Trust on the Internet." The second publication from this project presents integrated, interdisciplinary options for improving privacy on the Internet utilising a normative, value-oriented approach. The ways in which privacy promotes and preconditions fundamental societal values and how privacy violations endanger the flourishing of said values are exemplified. The conditions which must be fulfilled in order to achieve a culture of privacy and trust on the internet are illuminated. This volume presents options for policy-makers, educators, businesses and technology experts how to facilitate solutions for more privacy on the Internet and identifies further research requirements in this area.
Een grondige multidisciplinaire analyse van verschillende perspectieven op internetprivacy is gepubliceerd als het eerste deel van een studie, waarin de resultaten van het achatech-project "Internet Privacy - A Culture of Privacy and Trust on the Internet" worden onthuld. De tweede publicatie van dit project presenteert geïntegreerde, interdisciplinaire opties voor het verbeteren van de privacy op het internet, waarbij gebruik wordt gemaakt van een normatieve, waardegeoriënteerde benadering. Er wordt geïllustreerd hoe privacy fundamentele maatschappelijke waarden bevordert en voorwaarden stelt, en hoe inbreuken op de privacy de bloei van die waarden in gevaar brengen. De voorwaarden waaraan moet worden voldaan om een cultuur van privacy en vertrouwen op het internet tot stand te brengen, worden belicht. Dit boek presenteert opties voor beleidsmakers, onderwijzers, bedrijven en technologiedeskundigen hoe oplossingen voor meer privacy op het internet kunnen worden vergemakkelijkt en geeft aan welk onderzoek op dit gebied nog nodig is.
€69.95

Product delen

Reviews