Menu

Filter op
content
PONT Data&Privacy

0
Artikelnummer: 9780691216904 Categorieën: ,
eng |
30 maart 2021
Of Privacy and Power
We live in an interconnected world, where security problems like terrorism are spilling across borders, and globalized data networks and e-commerce platforms are reshaping the world economy. This means that states’ jurisdictions and rule systems clash. How have they negotiated their differences over freedom and security? Of Privacy and Power investigates how the European Union and United States, the two major regulatory systems in world politics, have regulated privacy and security, and how their agreements and disputes have reshaped the transatlantic relationship. The transatlantic struggle over freedom and security has usually been depicted as a clash between a peace-loving European Union and a belligerent United States. Henry Farrell and Abraham Newman demonstrate how this misses the point. The real dispute was between two transnational coalitions―one favoring security, the other liberty―whose struggles have reshaped the politics of surveillance, e-commerce, and privacy rights. Looking at three large security debates in the period since 9/11, involving Passenger Name Record data, the SWIFT financial messaging controversy, and Edward Snowden’s revelations, the authors examine how the powers of border-spanning coalitions have waxed and waned. Globalization has enabled new strategies of action, which security agencies, interior ministries, privacy NGOs, bureaucrats, and other actors exploit as circumstances dictate. The first serious study of how the politics of surveillance has been transformed, Of Privacy and Power offers a fresh view of the role of information and power in a world of economic interdependence.   Wij leven in een onderling verbonden wereld, waar veiligheidsproblemen zoals terrorisme de grenzen overschrijden en geglobaliseerde datanetwerken en platforms voor elektronische handel de wereldeconomie een nieuwe vorm geven. Dit betekent dat de jurisdicties en regelsystemen van staten met elkaar botsen. Hoe hebben zij onderhandeld over hun meningsverschillen over vrijheid en veiligheid? Of Privacy and Power onderzoekt hoe de Europese Unie en de Verenigde Staten, de twee belangrijkste regelgevingssystemen in de wereldpolitiek, privacy en veiligheid hebben gereguleerd, en hoe hun overeenkomsten en geschillen de trans-Atlantische relatie hebben herschapen. De transatlantische strijd over vrijheid en veiligheid is meestal afgeschilderd als een botsing tussen een vredelievende Europese Unie en een oorlogszuchtige Verenigde Staten. Henry Farrell en Abraham Newman laten zien dat dit voorbijgaat aan de kern van de zaak. Het echte geschil ging tussen twee transnationale coalities - de een voor veiligheid, de ander voor vrijheid - wier strijd de politiek van bewaking, e-commerce en privacy-rechten opnieuw heeft vormgegeven. Aan de hand van drie grote veiligheidsdebatten in de periode na 9/11, over passagiersgegevens, de controverse rond het financiële SWIFT-berichtenverkeer en de onthullingen van Edward Snowden, onderzoeken de auteurs hoe de macht van coalities over de grenzen heen af- en toenam. Globalisering heeft nieuwe actiestrategieën mogelijk gemaakt, die veiligheidsdiensten, ministeries van Binnenlandse Zaken, privacy-ngo's, bureaucraten en andere actoren naar gelang de omstandigheden benutten. Of Privacy and Power is de eerste serieuze studie over hoe de politiek van toezicht is getransformeerd en biedt een frisse kijk op de rol van informatie en macht in een wereld van economische onderlinge afhankelijkheid.
€26.95

Product delen

Reviews