Menu

Filter op
content
PONT Data&Privacy

0
Artikelnummer: 9780190905095 Categorieën: ,
eng |
7 april 2020
Making it Personal
Targeted advertisements, tailored information feeds, and recommended content are now common and somewhat inescapable components of our everyday lives. With the help of searches, browsing history, purchases, likes, and other digital interactions, technological experiences are now routinely "personalized." Companies with access to this information often downplay the fact that users' personal data serves as a key form of monetization, and their privacy policies tend to use the terms "personalization" and "customization" to legitimize the practice of tracking and algorithmically anticipating users' daily movements. In Making it Personal, Tanya Kant sheds light on the dilemmas of algorithmic personalization, exploring such key contemporary questions as: What do users really know about the algorithms that guide their online experiences and social media presence? And if personalization practices seek to act on our behalf, then how can users constitute, retain, or relinquish their autonomy and sense of self? At the heart of the book are new interviews and focus groups with web users who-through a myriad of resistant, tactical, resigned or trusting engagements-encounter algorithmic personalization as part of their lived experience on the web. Tanya Kant proposes that for those who encounter it, algorithmic personalization creates epistemic uncertainties that can emerge as trust or anxiety, produces an ongoing struggle for autonomy between user and system, and even has the power to intervene in identity constitution. In doing so, algorithmic personalization does not just generate "filter bubbles" for individuals' worldviews, but also creates new implications for knowledge production, the deployment of cultural capital as an algorithmic tactic, and, above all, formations of identity itself.   Gerichte advertenties, op maat gesneden informatiefeeds en aanbevolen inhoud zijn nu gewone en enigszins onontkoombare onderdelen van ons dagelijks leven. Met behulp van zoekopdrachten, browsergeschiedenis, aankopen, "likes" en andere digitale interacties, worden technologische ervaringen nu routinematig "gepersonaliseerd". Bedrijven die toegang hebben tot deze informatie bagatelliseren vaak het feit dat de persoonlijke gegevens van gebruikers dienen als een belangrijke vorm van geldwinning, en in hun privacybeleid gebruiken ze vaak de termen "personalisering" en "aanpassing" om de praktijk van het volgen en algoritmisch het algoritmisch anticiperen op de dagelijkse bewegingen van gebruikers. In Making it Personal werpt Tanya Kant licht op de dilemma's van algoritmische personalisering, waarbij ze belangrijke hedendaagse vragen onderzoekt als: Wat weten gebruikers eigenlijk over de algoritmen die hun online ervaringen en hun aanwezigheid in de sociale media sturen? En als personaliseringspraktijken namens ons willen handelen, hoe kunnen gebruikers dan hun autonomie en zelfbesef vormen, behouden of opgeven? De kern van het boek wordt gevormd door nieuwe interviews en focusgroepen met webgebruikers die - via een groot aantal resistente, tactische, berustende of vertrouwensvolle engagementen - algoritmische personalisering tegenkomen als onderdeel van hun doorleefde ervaring op het web. Tanya Kant stelt dat voor degenen die het tegenkomen, algoritmische personalisering epistemische onzekerheden creëert die zich kunnen manifesteren als vertrouwen of angst, een voortdurende strijd om autonomie tussen gebruiker en systeem teweegbrengt, en zelfs de macht heeft om in te grijpen in de identiteitsvorming. Algoritmische personalisering genereert zo niet alleen "filter bubbels" voor het wereldbeeld van individuen, maar creëert ook nieuwe implicaties voor de productie van kennis, de inzet van cultureel kapitaal als algoritmische tactiek, en bovenal voor de identiteitsvorming zelf.
€34.95

Product delen

Reviews