Menu

Filter op
content
Data&Privacyweb
0
Artikelnummer: 9789012403337 Categorieën: ,
dut |
21 december 2018
 | 
0,0 rating
(0)
Praktijkboek Functionaris voor gegevensbescherming
Waarmee moet de professionele functionaris voor gegevensbescherming (FG) rekening houden als leidraad bij zijn werkprogramma? Het antwoord op deze vraag wordt in dit boek gevonden op twee niveaus: op de eerste plaats op het niveau van de tekst van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en op de tweede plaats op het niveau van de praktijk inzake gegevensbescherming. Hierbij staat een aantal logisch-volgordelijke AVG-compliance stappen centraal. Het is een goede praktijk dat de organisatie of de FG een werkprogramma opstelt, aldus het Europees Comité (EDPB), orgaan van de Europese Unie waarin alle toezichthoudende autoriteiten deelnemen (voorheen WP29) aangevuld met de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS). Als ‘primus inter pares’ tussen AVG-specialisten wordt de FG geacht zijn werkzaamheden met een helicopterview en – daar waar nodig – op basis van sublieme inhoudelijke expertise uit te voeren waarbij rekening wordt gehouden met alle betrokken belangen. In het bijzonder voor wat betreft de inhoudelijke expertise moet dit boek als onderdeel worden gelezen van het AVG Praktijkboek dat in totaal uit zes delen bestaat (de overige delen zijn uitgaven van de Privacy Publishing Group (PPG). De benadering en onderwerpen in deze leidraad vormen een opmaat naar een Handboek voor de FG (uitgave PPG) waarin in tien delen de praktische verdieping wordt gezocht voor de dagelijkse praktijk van de professionele FG. Naast artikelsgewijze toelichting, uitleg en commentaar van relevante AVG-artikelen worden implicaties hiervan voor de dagelijkse praktijk van de FG verwerkt in roadmaps, checklists en schema’s (logische stappen). Mr. drs. Romeo Kadir LLM MA MSc EMBA EMoC houdt zich sinds 1988 bezig met ‘European Privacy and Dataprotection Rights’, aanvankelijk als (honours)student, later als adviseur, consultant, docent en FG/DPO voor diverse (beursgenoteerde en kleine) Nederlandse en buitenlandse bedrijven en organisaties (overheid) binnen en buiten de EU. In 2001 was hij de eerste FG in Nederland werkzaam bij een ZBO, in 2003 was hij secretaris van het oprichtingsbestuur van het NGFG (beroepsvereniging van FG’s). Met zijn ruime kennis en ervaring op het gebied van privacy en dataprotectie legt hij zich momenteel toe op het bevorderen van multidisciplinair onderzoek en onderwijs op dit gebied. Naast docent gegevensbeschermingsrecht bij diverse opleidingsinstituten (waaronder de Universiteit Utrecht waar hij wetenschappelijk onderzoek doet naar ‘professionalisering van de FG’) is hij assessor bij het European Institute for Privacy Audit, Compliance and Certifi cation (EIPACC), lid van de ‘International Board of GDPR Experts’ van EuroPrivacy (houder van een Europees AVG-certificeringsschema), International GDPR expert bij Coleman’s (New York), voorzitter van het opleidingscuratorium van de Nederlandse Privacy Academie (NPA), voorzitter Raad van Toezicht (RvT) van het Nederlands Privacy Klachten Instituut (NPKI) en FG van de ‘Eerste Sociëteit der Nederlanden.’ Recentelijk heeft Romeo Kadir een bestuurspositie aanvaard als eerste vice-president van de European Association of Data Protection Professionals (EADPP).
€107.91

Uitverkocht

Product delen

Reviews