Menu

Filter op
content
PONT Data&Privacy

0
Artikelnummer: 9789013160369 Categorieën: , , ,
dut |
4 december 2020
PSD2: naar open banking en bankieren in een ecosysteem
Van regulering omtrent klassieke betaaldienstverlening, tot de nieuwe figuur van de rekeninginformatiedienst: deze titel verschaft u een helder overzicht van de regulering van de betaalmarkt. De auteur slaagt erin de onderliggende problematiek en potentiële toekomstige regelingen voor een breed lezerspubliek inzichtelijk te maken. De betaalmarkt is voortdurend in beweging. Ontwikkelingen op dit vlak gaan gepaard met nieuwe regulering, uitdagingen en onderliggende problematiek. Voor iedereen die zich op betaalmarkten begeeft is het van belang op de hoogte te zijn van de stand van zaken om effectief en juist te kunnen handelen. PSD 2: Naar open banking en bankieren in een ecosysteem verschaft u een compleet beeld van de regulering van de betaalmarkt. Naast een helder overzicht van de huidige regelgeving, biedt de auteur unieke perspectieven op potentiële toekomstige regelgeving. De regulering op de betaalmarkt wordt over de gehele breedte voor u in kaart gebracht: zowel de klassieke betaaldienstverlening als de nieuwe rekeninginformatiedienst komen uitgebreid aan bod. Bovendien gaat de auteur een stap verder dan vergelijkbare titels, door een licht te werpen op de onderliggende problematiek op de betaalmarkt. Denk hierbij aan vraagstukken als: welk probleem lost een gestelde regel eigenlijk op? En welke tegenstrijdige belangen zijn hierbij afgewogen door de regelgever? De regelgeving omtrent betaaldiensten en de betaalmarkt is vandaag de dag enorm in beweging. Deze uitgave weerspiegelt de actuele stand van zaken en bespreekt alle laatste ontwikkelingen op dit vlak, waaronder: Een beschrijving van de nieuwe figuur van de rekeninginformatiedienst; De recente ontwikkelingen op het gebied van aansprakelijkheid bij betaaldienstverlening; De uitdagingen bij het gebruik van data door financiële instellingen; De bijzondere uitdagingen die spelen bij de internationalisatie van betaaldienstverlening; De nieuwe initiatieven van de Europese Commissie en ECB om het betalingsverkeer in Europa verder te vergemakkelijken. De inzichten uit Naar open banking en bankieren in een ecosysteem zijn van waarde voor iedereen die zich begeeft op de betaalmarkten of hier studie naar doet. Op de eerste plaats komt het werk van pas onder juristen en compliance officers in financiële instellingen. Maar ook toezichthouders en beleidsmakers, evenals wetgevingsjuristen bij het Ministerie van Financiën of op Europees niveau, zijn gebaat bij de overstijgende inzichten die deze titel aan het licht brengt. Tenslotte vinden ook academici die zich toeleggen op financieel-, consumenten- en/of mededingingsrecht hierin waardevolle kennis en theorieën als kader voor toekomstig werk.
€35.00

Product delen

Reviews