Menu

Filter op
content
Data&Privacyweb
0
Artikelnummer: 9781138709980 Categorieën: ,
eng |
30 september 2019
The Governance of Privacy
This book was published in 2003.This book offers a broad and incisive analysis of the governance of privacy protection with regard to personal information in contemporary advanced industrial states. Based on research across many countries, it discusses the goals of privacy protection policy and the changing discourse surrounding the privacy issue, concerning risk, trust and social values. It analyzes at length the contemporary policy instruments that together comprise the inventory of possible solutions to the problem of privacy protection. It argues that privacy protection depends upon an integration of these instruments, but that any country's efforts are inescapably linked with the actions of others that operate outside its borders. The book concludes that, in a ’globalizing’ world, this regulatory interdependence could lead either to a search for the highest possible standard of privacy protection, or to competitive deregulation, or to a more complex outcome reflecting the nature of the issue and its policy responses.   Dit boek werd gepubliceerd in 2003 en biedt een brede en scherpzinnige analyse van het beheer van de privacybescherming met betrekking tot persoonlijke informatie in de hedendaagse geavanceerde industrielanden. Op basis van onderzoek in vele landen bespreekt het de doelstellingen van het privacybeschermingsbeleid en het veranderende discours rond het privacyvraagstuk, met betrekking tot risico, vertrouwen en sociale waarden. Het analyseert uitvoerig de hedendaagse beleidsinstrumenten die samen de inventaris vormen van mogelijke oplossingen voor het probleem van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het betoogt dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer afhangt van een integratie van deze instrumenten, maar dat de inspanningen van elk land onontkoombaar verbonden zijn met de acties van anderen die buiten zijn grenzen opereren. Het boek concludeert dat, in een 'globaliserende' wereld, deze onderlinge afhankelijkheid van de regelgeving zou kunnen leiden tot ofwel een zoektocht naar de hoogst mogelijke norm van privacybescherming, ofwel een concurrerende deregulering, ofwel een complexere uitkomst die de aard van het probleem en de beleidsreacties daarop weerspiegelt.
€39.95

Product delen

Reviews