Menu

Filter op
content
PONT Data&Privacy

0
Artikelnummer: 9783030037239 Categorieën: , , ,
eng |
1 januari 2019
The Intelligent Marketer’s Guide to Data Privacy
Firms are collecting and analyzing customer data at an ever increasing rate in response to evidence that data analytics (precision targeting, improved selling) generates a positive return. Yet efforts often ignore customers' privacy concerns and feelings of vulnerability with long-term effects on customers' trust, relationships, and ultimately financial performance. Big data, privacy, and cybersecurity often is relegated to IT and legal teams with minimal regard for customer relationships. This book fills the void by taking a customer-centric approach to privacy. It offers both defensive and offensive marketing-based privacy strategies that strongly position firms in today's data-intensive landscape. The book also helps managers anticipate future consumer and legislative trends. Drawing from the authors' own work and extant research, this book offers a compelling guide for building and implementing big data- and privacy-informed business strategies. Specifically, the book:
* -Describes the consumer psychology of privacy
* -Deconstructs relevant legal and regulatory issues
* - Offers defensive privacy strategies
* - Describes offensive privacy strategies
* Provides an executive summary with the Six Tenets for Effective Privacy Marketing
This book will be useful to managers, students, or the casual reader who is interested in how and why big data and consumer privacy are transforming business. Moving beyond summary privacy insights, the book also offers a detailed and compelling action plan for improving performance by protecting against privacy threats as well as developing and implementing offensive privacy strategy. In the future, many firms will be competing through an integrated, customer-centric big data privacy strategy and this book will guide managers in this journey.
Bedrijven verzamelen en analyseren klantgegevens in een steeds hoger tempo als reactie op aanwijzingen dat data-analyse (precisietargeting, betere verkoop) een positief rendement oplevert. Bij deze inspanningen wordt echter vaak geen rekening gehouden met de bezorgdheid van klanten over hun privacy en hun gevoel van kwetsbaarheid, met langetermijneffecten op het vertrouwen van klanten, hun relaties en uiteindelijk hun financiële prestaties. Big data, privacy en cyberbeveiliging worden vaak overgelaten aan IT- en juridische teams met minimale aandacht voor de relatie met de klant. Dit boek vult die leemte op door privacy vanuit een klantgerichte benadering te benaderen. Het biedt zowel defensieve als offensieve, op marketing gebaseerde privacystrategieën die bedrijven sterk positioneren in het huidige data-intensieve landschap. Het boek helpt managers ook te anticiperen op toekomstige trends bij consumenten en in de wetgeving. Op basis van het eigen werk van de auteurs en bestaand onderzoek biedt dit boek een overtuigende gids voor het opbouwen en implementeren van big data- en privacygeïnformeerde bedrijfsstrategieën. Specifiek, het boek: * -beschrijft de consumentenpsychologie van privacy * -construeert relevante wet- en regelgevingskwesties * - biedt defensieve privacystrategieën * -beschrijft offensieve privacystrategieën * biedt een samenvatting met de Six Tenets for Effective Privacy Marketing Dit boek is nuttig voor managers, studenten of de toevallige lezer die geïnteresseerd is in hoe en waarom big data en consumentenprivacy het bedrijfsleven transformeren. Het boek gaat verder dan samenvattende privacy-inzichten en biedt ook een gedetailleerd en overtuigend actieplan voor het verbeteren van de prestaties door bescherming tegen privacybedreigingen en het ontwikkelen en implementeren van een offensieve privacystrategie. In de toekomst zullen veel bedrijven concurreren via een geïntegreerde, klantgerichte privacystrategie op basis van big data en dit boek zal managers begeleiden op deze weg.
€39.95

Uitverkocht

Product delen

Reviews