Menu

Zoek op
rubriek
Data&Privacyweb
0

Een terugblik – de best gelezen artikelen uit 2020

De val van het Privacy Shield, privacyvraagstukken over de aanpak van de coronacrisis en perikelen rondom de handhaving door de privacytoezichthouder: ook op het gebied van privacy was 2020 een veel bewogen jaar. Graag blikken wij kort met u terug op belangrijke thema’s en ontwikkelingen waarover onze experts in 2020 hebben gepubliceerd. Hieronder treft u de top tien van best gelezen artikelen die het afgelopen jaar op Privacyweb zijn verschenen.

15 jan 2021

1. Privacyperikelen rond Corona (COVID-19): wat zeggen de Europese privacytoezichthouders?

Door: Vonne Laan

In maart heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) 'Corona' toegevoegd aan de onderwerpen op de landingspagina van haar website. Bij doorklikken blijkt de rubriek summier. De AP ziet namelijk geen aanleiding voor een afwijking van het standaardregime voor het verwerken van gezondheidsgegevens.
Lees verder >>

2. Het verwerkingsregister van de Autoriteit Persoonsgegevens

Door: Gosse Bijlenga

In 2019 heeft Gosse Bijlenga het verwerkingsregister van de AP opgevraagd om meer duidelijkheid te krijgen over de interpretatie van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) door de privacytoezichthouder zelf. Onlangs heeft hij het register nogmaals opgevraagd. Dit om te kijken in hoeverre het register aan wijzigingen onderhevig is.
Lees verder >>

3. Coronavirus en privacy: tips voor werkgevers

Door: Marjoleine van Leerdam

Het Coronavirus leidt bij veel werkgevers tot privacygerelateerde vragen. Kunnen werknemers worden gedwongen tot het ondergaan van (medisch) onderzoek door bijvoorbeeld ‘aan de poort’ te scannen op koorts? Mag je met medewerkers spreken over symptomen die zij ervaren? Mogen besmettingen worden geregistreerd?
Lees verder >>

4. Waar dienen overheden op te letten bij een inzageverzoek op grond van artikel 15 AVG?

Door: Silvia Vinken

Op grond van artikel 15 AVG heeft een betrokkene het recht op inzage in de persoonsgegevens die over hem worden verwerkt. De vraag die zich daarbij voordoet is of een beslissing op een inzageverzoek juridisch kan worden gezien als een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Wanneer een inzageverzoek wordt gehonoreerd door een bestuursorgaan, brengt dit namelijk een aantal gevolgen met zich mee. In deze blog staat Silvia Vinken stil bij deze gevolgen.
Lees verder >>

5. Geen verantwoordelijke, verwerker of ontvanger: de rol die mist in de AVG?

Door: Julius Duijts

In de AVG zijn een aantal rollen gedefinieerd voor organisaties die persoonsgegevens verwerken. In de praktijk komen we erachter dat die rolverdeling niet alle situaties afdekt. In dit artikel gaat Julius Duijts in op een aantal praktijksituaties.
Lees verder >>

6. Normuitleg AP inzake het gerechtvaardigd belang (november 2019)

Door: Jan Berkvens

Op 1 november 2019 publiceerde de AP een normuitleg van het begrip ‘gerechtvaardigd belang’ uit de AVG. De normuitleg van de AP beperkt de mogelijkheden om deze grondslag te gebruiken als basis voor de verwerking van persoonsgegevens. Is die beperking terecht?
Lees verder >>

7. De ePrivacyverordening: een stand van zaken

Door: Elise Troll & Thijs Hannema

Op 29 mei 2020 publiceerde de voorzitter van de Europese Raad een 'progress report' over de ontwikkelingen rondom de ePrivacyverordening. In dit artikel wordt kort de stand van zaken aan de hand van dit rapport besproken en wordt bekeken of men binnenkort witte rook verwacht in het ePrivacy-dossier.
Lees verder >>

8. Het coronavirus en de AVG: privacy op de werkvloer

Door: Lora Mourcous

Nederland blijft massaal thuis vanwege het coronavirus. Het advies aan werkgevers is om werknemers zo veel mogelijk thuis te laten werken. Daarnaast is de oproep aan werkgevers om de werktijden van werknemers zo veel mogelijk te spreiden. Werkgevers zijn verantwoordelijk voor het bieden van een gezonde en veilige werkomgeving. Afhankelijk van de situatie kan de toegang weigeren tot de werkplek daarbij horen. Maar op welke wijze kunnen werkgevers hieraan uitvoering geven?
Lees verder >>

9. Doorgiften na Schrems II: meer duidelijkheid

Door: Joanne Zaaijer & Menno Borsboom

De Schrems II uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (Hof) deed de privacywereld op zijn grondvesten schudden. Daags na de uitspraak publiceerde de European Data Protection Board (EPDB) en de Europese Commissie een aantal documenten. In deze bijdrage wordt kort op de verschenen documenten ingegaan.
Lees verder >>

10. De digitale videodeurbel, do or don’t?

Door: Merel Geurts

Wie wil er nu niet weten wat er rondom zijn huis gebeurt en wie het terrein betreedt? Daarbij is het ook gewoon handig om de postbezorger op afstand te kunnen vertellen dat het pakketje in de tuin gezet mag worden. Maar zijn consumenten zich wel bewust van de juridische aspecten die de gadget met zich meebrengt?
Lees verder >

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.