Menu

Zoek op
rubriek
Data&Privacyweb
0

Kamerbrief over advies Google Workspace

Minister Grapperhaus (JenV) informeert de Tweede Kamer over het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over het gebruik van Google G Suite Enterprise (Google Workspace). Het advies zit als bijlage bij de Kamerbrief.

14 jun 2021

Kamerstuk: kamerbrief

Kamerstuk: kamerbrief

Op 1 maart jl. informeerde ik u over de door SLM Rijk aangevraagde voorafgaande raadpleging bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)1 naar aanleiding van de door SLM Rijk uitgevoerde DPIA op Google G Suite Enterprise (hierna verwoord als: Google Workspace, zijnde de nieuwe benaming van deze applicatie). Deze DPIA is conform de voorschriften in de AVG, zoals toegelicht in mijn brief van 1 maart jl., uitgevoerd in verband met het voorgenomen gebruik van Google Workspace.

Op 31 mei jl. heeft de AP advies uitgebracht. Dit advies houdt in het kort in dat wordt afgeraden het gebruik van Google Workspace aan te vangen totdat er antwoord kan worden gegeven op een aantal fundamentele vragen. De antwoorden op deze fundamentele vragen dienen verwerkt te worden in de DPIA. Pas wanneer er geen hoge restrisico’s uit de aangepaste DPIA volgen kan het gebruik van Google Workspace, bij behoefte, worden gestart. SLM Rijk zal uiteraard opvolging geven aan deze adviezen en zijn onderzoek op basis hiervan voortzetten. In de bijlage bij deze brief is het advies van de AP opgenomen.

Inmiddels heeft Google gereageerd op het advies van de AP. Zij geven daarbij onder meer aan tijdig mee te zullen werken aan het oplossen van de issues en de benodigde transparantie te betrachten zodat voldaan kan worden aan de AVG. SLM Rijk heeft het overleg met Google over de opvolging van het advies inmiddels gestart met als inzet om begin augustus overeenstemming te bereiken.

Met het uitvoeren van de DPIA, de daaropvolgende adviesaanvraag bij de AP en het op basis daarvan voort te zetten onderzoek door SLM Rijk geef ik vervolg aan een zorgvuldig proces, dat conform de voorschriften in de AVG verloopt.

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Ferd Grapperhaus

Download hier het advies van de AP

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.