Menu

Filter op
content
PONT Data&Privacy

0

Checklist Privacy AVG

In Checklist Privacy AVG: privacybeleid in 57 checklists (derde, geheel herziene druk) bieden de auteurs aan de hand van 57 checklists handvatten voor het inrichten van een privacy policy.

Efficiënt werken met de AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een labyrint van verplichtingen voor organisaties die persoonsgegevens verwerken. In dit boek verkennen we helderheid te midden van de verwarring. Hoe strikt is de wet eigenlijk? Wat is toegestaan en wat niet? En vooral, hoe vervullen we deze verplichtingen efficiënt?

Gegevensverwerking en privacy in het sociaal domein

Gegevensverwerking en privacy in het sociaal domein is een studieboek en naslagwerk voor beroepsbeoefenaren van gemeenten en hulpverlenende instanties, zoals juristen, kwaliteitsmedewerkers, privacy-adviseurs, beleidsmakers en functionarissen gegevensbescherming.

Handboek DPIA's

Handboek DPIA's

Het boek bevat concrete tips en praktische modellen voor het uitvoeren van DPIA’s die voldoen aan de eisen van de AVG en de AP. Het is een onmisbare handleiding om te bepalen of je een DPIA moet uitvoeren en hóe je die moet uitvoeren.

Privacy in de zorg

Privacy in de zorg geeft inzicht in de algemene achtergronden van het privacy- en gegevensbeschermingsrecht en behandelt de belangrijkste kwesties die in de zorg op dat gebied aan de orde komen.

Privacy in Perspectief!

Privacy in Perspectief! Belicht het begrip ‘privacy’ vanuit een psychologische, economische, technologische, juridische en ethische invalshoek Het boek bespreekt langs welke wijzen privacy wordt aangetast in de online wereld door overheden, hackers, tech-bedrijven en anderen.