Menu

Filter op
content
Data&Privacyweb
0

AP ontvangt minder privacyklachten en datalekmeldingen

Bij de Autoriteit Persoonsgegevens kwamen in 2022 aanzienlijk minder privacyklachten en datalekmeldingen binnen. Het gaat in totaal om 12.486 klachten en 21.151 meldingen van een datalek. Tevens hebben medewerkers van de toezichthouder ruim 7.500 telefoontjes beantwoord.

VPN Gids 17 mei 2023

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Dat valt te lezen in het jaarverslag van de Autoriteit Persoonsgegevens (pdf) (1).

Gerichte maatregelen zorgen voor minder klachten

In totaal kwamen er afgelopen jaar 31 procent minder privacyklachten binnen. In 2021 waren dat er nog 18.140. De toezichthouder schrijft deze daling deels toe aan haar eigen optreden. “Omdat de AP te weinig capaciteit heeft om alle klachten te behandelen, heeft de AP gerichte maatregelen genomen om de instroom van klachten te beperken. Dat heeft geleid tot een daling van het aantal klachten”, zo staat er in het jaarverslag.

Dan moet je bijvoorbeeld denken aan de vermelding op het klachtenformulier dat de afhandeling van een privacyklacht zes maanden of langer duurt. Daarnaast probeert de privacywaakhond mensen te stimuleren om er zelf met de organisatie uit te komen waar de klacht over gaat. Tot slot zijn de openingstijden van het telefonisch spreekuur ten opzichte van 2021 met bijna de helft teruggebracht.

Van de 12.486 privacyklachten die de toezichthouder ontving, ging ongeveer een vijfde (2.335 klachten) over de persoonsgegevens van degene die de klacht indiende. De overige 10.151 klachten zijn aangemerkt als tips voor de Autoriteit Persoonsgegevens. Van de binnengekomen klachten kon bijna de helft (5.331 zaken) niet vóór het einde van het jaar worden afgerond.

Minder datalekmeldingen en meer boetes

Het aantal datalekmeldingen daalde vorig jaar met zo’n 15 procent van 24.866 meldingen in 2021 naar 21.151 meldingen in 2022. Ondanks het tekort aan mensen, beantwoordden medewerkers vorig jaar toch nog ruim 7.500 telefoontjes. In ongeveer 1.800 gevallen heeft de Autoriteit Persoonsgegevens burgers en organisaties kunnen helpen door voorlichting te geven of hun vraag te beantwoorden.

Vorig jaar legde de toezichthouder 13 bestuurlijke boetes op, omdat Nederlandse bedrijven of organisaties de Europese privacywetgeving overtraden. In 2021 waren dat er 11. DPG Media kreeg afgelopen jaar een boete van 525.000 euro voor het niet-verlenen van inzage in de informatie die het bedrijf had verzameld van klanten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kreeg een boete van 565.000 euro opgelegd vanwege het feit dat ze jarenlang te veel privacygevoelige gegevens van visumaanvragers verwerkte en het systeem voor visumaanvragen onvoldoende was beveiligd. Ook de Belastingdienst en betaaldienst Klarna kregen een boete van respectievelijk 3,7 miljoen euro en 728.000 euro.

Tot slot beoordeelde de Autoriteit Persoonsgegevens 106 wetgevingstrajecten. In 22 gevallen gaf de toezichthouder een negatief advies vanwege bezwaren jegens de privacyinbreuk. In het jaarverslag vraagt de AP dan ook aan de overheid om de toelichting in wetsvoorstellen duidelijker op papier te zetten.

AP werft extra medewerkers en krijgt komende jaren meer geld

Ondanks de ‘beperkte capaciteit’ groeide de personele bezetting van 170 fte naar 183 fte. Omdat niet iedereen fulltime werkt, komt dat neer op 192 medewerkers. “Hoewel dit een mooi resultaat is gezien de krapte op de arbeidsmarkt, is deze bezetting nog onvoldoende om de opgave van de AP volledig uit te voeren”, zo klaagt de toezichthouder. Vanwege deze krapte zag de AP zich gedwongen om meer mensen extern in te huren. Dat kwam in heel 2022 neer op bijna 24 fte.

De Autoriteit Persoonsgegevens krijgt er de komende jaren flink wat geld bij. De begroting van 2022 bedroeg 29,2 miljoen euro. Dit jaar komt het budget uit op bijna 34,5 miljoen euro. Vanaf 2025 beschikt de toezichthouder structureel over 8 miljoen euro extra, boven op de huidige begroting.  

  1. https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/ap_jaarverslag_-_2022.pdf

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.