Menu

Zoek op
rubriek
Data&Privacyweb
0

Hamburgse toezichthouder waarschuwt senaatskanselarij om gebruik Zoom

De commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie van Hamburg (HmbBfDI) heeft de senaatskanselarij van Hamburg officieel gewaarschuwd voor het gebruik van de videoconferentie-tool Zoom. Dit is in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), aangezien het gebruik van de tool de overdracht van persoonsgegevens naar de VS inhoudt. In dit derde land is er geen afdoende bescherming voor dergelijke gegevens. Daarom heeft de toezichthouder een formele waarschuwing onder artikel 58 AVG gegeven aan de kanselarij.

Redactie Data&Privacyweb 18 aug 2021

Een gegevensoverdracht is alleen mogelijk onder zeer strikte voorwaarden, die niet bestaan bij het voorgenomen gebruik van Zoom door de Senaatskanselarij. De gegevens van werknemers van overheidsinstanties en externe deelnemers aan oproepen worden blootgesteld aan het gevaar van massasurveillance in de VS, waartegen onvoldoende wettelijke beschermingsmogelijkheden bestaan. Dat heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Schrems II arrest vastgesteld.

Het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB) heeft eisen geformuleerd om overeenkomstig de AVG persoonsgegevens te mogen doorgeven aan een derde land zoals de VS. De toezichthouder stelt dat uit de documenten die de Senaatskanselarij heeft voorgelegd niet blijkt dat deze normen worden nageleefd. Andere rechtsgrondslagen, zoals de toestemming van alle betrokkenen, zijn evenmin relevant.

Hoewel de senaatskanselarij de HmbBfDI weliswaar in een vroeg stadium van dergelijke plannen op de hoogte had gebracht, was zij vervolgens niet bereid om op de geuite bezwaren in te gaan. Zelfs het starten van een formele procedure op 17 juni 2021 heeft niet tot een heroverweging geleid. Aan de HmbBfDI werden geen documenten overgelegd en er werden geen argumenten aangevoerd die een andere juridische beoordeling mogelijk maakten. Daarom heeft de toezichthouder besloten om een formele waarschuwing uit te delen overeenkomstig artikel 58 (2a) AVG.

De toezichthouder vindt het vooral onbegrijpelijk dat de senaatskanselarij hamert op het gebruik van Zoom terwijl andere videoconferentiesystemen beschikbaar zijn voor de werknemers, welke met succes worden gebruikt in andere deelstaten, zoals Sleeswijk-Holstein.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.