Menu

Filter op
content
PONT Data&Privacy

0

Kabinet niet bereid om met AP in gesprek te gaan over boete KNLTB

Het kabinet is niet van plan om een gesprek met de Autoriteit Persoonsgegevens aan te gaan omtrent de geldboete die de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond (KNLTB) begin 2020 kreeg opgelegd. De toezichthouder is een instantie die onafhankelijk werkt. Bovendien is de overheid geen onderdeel van deze juridische procedure.

VPN Gids 5 december 2022

Dat schrijft minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind in een reactie op schriftelijke vragen (1) van de VVD.

Gerechtvaardigd belang

In maart 2020 deelde de Autoriteit Persoonsgegevens een boete van 525.000 euro (2) uit aan de KNLTB. De tennisbond verkocht, zonder haar leden hierover te informeren en zonder toestemming, e-mailadressen en andere persoonlijke gegevens aan sponsors voor persoonsgerichte advertenties. Een grove schending van de privacy (3) van tennissers, zo oordeelde de toezichthouder.

De KNLTB was het hier niet mee eens en zei dat er sprake was van een gerechtvaardigd belang. Door de gegevens van leden aan sponsoren te verkopen, versterkte de tennisbond haar economische positie. Dankzij de inkomsten van de verkoop hoefde de contributie niet verhoogd te worden, waardoor tennissen betaalbaar bleef.

“De tennisbond is altijd zorgvuldig omgegaan met persoonsgegevens van leden en open en transparant geweest over het beleid met betrekking tot het delen van persoonsgegevens“, zo zei de KNLTB over de kwestie.

Strenge interpretatie AVG

De Autoriteit Persoonsgegevens veegde het argument van de tennisbond van tafel: een commercieel belang kan immers nooit een gerechtvaardigd belang zijn. Afgelopen zomer waarschuwde de Europese Commissie de Nederlandse toezichthouder dat ze met dit standpunt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te streng interpreteerde (4), wat niet goed was voor de werking van de interne markt en het vrije ondernemerschap.

Aleid Wolfsen, AP-bestuursvoorzitter, wilde niet van wijken weten. Hij benadrukte dat toezichthouders een onafhankelijke positie innemen. Tevens stelde hij dat de interpretatie van de Autoriteit Persoonsgegevens niet in strijd is met uitspraken van het Europees Hof van Justitie.

Om misstanden over de interpretatie van de AVG in de toekomst te voorkomen, wil de European Data Protection Board (EDPB) dat de Europese privacywetgeving wordt aangevuld. De Europese koepelorganisatie van alle nationale toezichthouders wil het huidige éénloketsysteem verbeteren door procedures beter te codificeren (5).

Minister weigert gesprek met en onderzoek naar AP

De boete van ruim een half miljoen euro voor de KNLTB is nog altijd niet definitief. De tennisbond ging in beroep tegen het boetebesluit. De rechtbank heeft nog geen uitspraak gedaan: de rechter wil weten wat er precies onder de term ‘gerechtvaardigd belang’ wordt verstaan. Het Europees Hof van Justitie moet daar antwoord op geven.

Ulysse Ellian en Rudmer Heerema (beiden VVD) vroegen aan minister Weerwind of hij in gesprek wilde gaan met de Autoriteit Persoonsgegevens met het verzoek om de boete terug te draaien. De bewindsman laat weten dat geen goed idee te vinden. “Gezien de onafhankelijke positie van de AP en het feit dat er op dit moment een juridische procedure loopt over dit boetebesluit, ben ik niet voornemens met de AP hierover in gesprek te gaan”, zo schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Minister Weerwind benadrukt dat de onafhankelijkheid van de toezichthouder is vastgelegd in artikel 52 AVG. Dat geldt volgens de minister ook voor juridische procedures. Daarnaast is de Rijksoverheid geen partij in het conflict. “Het is niet aan het kabinet om zich te mengen in gerechtelijke procedures waarin het zelf geen partij is.” De bewindsman ziet dan ook geen aanleiding om een onderzoek in te stellen naar het handelen van de toezichthouder.

  1. https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2022D51720&did=2022D51720

  2. https://www.vpngids.nl/nieuws/tennisbond-krijgt-boete-opgelegd-voor-verkopen-ledengegevens/

  3. https://www.vpngids.nl/privacy/

  4. https://www.vpngids.nl/nieuws/europese-commissie-waarschuwt-ap-voor-te-strenge-interpretatie-avg/

  5. https://www.vpngids.nl/nieuws/europese-toezichthouders-vragen-om-aanvulling-avg/

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.