Menu

Zoek op
rubriek
Data&Privacyweb
0

Rechtspraak krijgt miljoenen euro’s voor digitalisering

De Nederlandse rechtspraak krijgt er de komende jaren flink wat geld bij. Tussen 2023 en 2025 stijgt het budget jaarlijks met 155 miljoen euro. Deels wordt het geld aangewend om extra rechters op te leiden. Ook wordt er geïnvesteerd in digitalisering, innovatie en verbetering van informatiebeveiliging.

VPN Gids 12 jul 2022

Dat is de uitkomst van besprekingen tussen de Raad voor de Rechtspraak en de minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind. De gesprekken gingen over de begroting van de Raad voor de periode 2023 tot en met 225 (1).

Opleiding, ondermijnende criminaliteit en digitalisering

De Raad voor de Rechtspraak heeft allerlei ideeën voor het geld. Zo kampt de rechtspraak in ons land met een tekort aan rechters. Dit komt enerzijds doordat steeds meer zaken complexer worden, anderzijds doordat veel rechters op korte termijn met pensioen gaan. Door deze factoren is de werkdruk opgelopen en staan doorlooptijden van zaken onder druk. Een deel van de miljoenen is daarom bestemd voor het opleiden en aantrekken van extra rechters.

Daarnaast gaat een deel van het toegezegde geld naar de behandeling van zaken over ondermijnende criminaliteit. Dit soort zaken zijn doorgaans complex en omgeven met allerlei veiligheidsmaatregelen. “De roep van de samenleving om paal en perk te stellen aan deze ontwrichtende vorm van criminaliteit is volstrekt begrijpelijk”, legt Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, uit. “Maar als de politie en het Openbaar Ministerie hier werk van maken, betekent dat natuurlijk ook dat rechters meer van dit soort complexe zaken moeten behandelen. Het is goed om te zien dat het kabinet aandacht heeft voor de hele strafrechtketen”

Tot slot gebruikt de Raad de miljoeneninvestering van het kabinet voor digitalisering en innovatie. De Raad heeft met minister Weerwind afgesproken om de rechtspraak digitaal toegankelijker te maken en de online dienstverlening te verbeteren. Tevens investeert de Raad om de ICT-beveiliging en informatiebeveiliging op orde te krijgen (2).

Miljoenen helpen om de basis van de rechtspraak te versterken

Naves is blij met de toezegging van de minister om de komende jaren honderden miljoenen in de Nederlandse rechtspraak te steken. “Met deze aanzienlijke investering in de rechtsstaat voegt het kabinet daad bij woord”. Daarmee verwijst de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak naar het regeerakkoord. Daarin beloofden de coalitiepartijen om 200 miljoen euro te reserveren voor de rechtspraak en het Openbaar Ministerie.

Naves vervolgt zijn verhaal. “De jaren waarin vooral werd bezuinigd op rechtspraak lijken achter de rug. En dat komt op een goed moment, want onze organisatie staat voor grote uitdagingen op het gebied van doorlooptijden, een te hoge werkdruk en krapte op de arbeidsmarkt.”

Hij zegt dat alleen met een robuuste financiering de rechtsstaat stabiel blijft. De toegezegde miljoenen helpen volgens de voorzitter om de financiële basis van de rechtspraak weer op orde te krijgen. “Met het gesloten akkoord kunnen we vooruit. Het extra geld lost niet al onze problemen in een klap op, maar het helpt wel om onze basis te versterken zodat de Rechtspraak in de toekomst beter invulling kan geven aan wat de maatschappij van haar vraagt”, aldus eindigt Naves.

Websites plat door DDoS-aanval

Dat een deel van het geld naar de verbetering van de informatiebeveiliging gaat, is geen overbodige luxe. Eind vorig jaar waren meerdere websites van de rechtspraak slecht bereikbaar (3) als gevolg van een DDoS-aanval (4). Wie er achter de aanval is nog altijd onbekend.

  1. https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Ruim-155-miljoen-voor-extra-rechters-behandeling-ondermijningszaken-en-digitalisering.aspx

  2. https://www.vpngids.nl/veilig-internet/

  3. https://www.vpngids.nl/nieuws/websites-van-de-rechtspraak-doelwit-van-ddos-aanval/

  4. https://www.vpngids.nl/veilig-internet/cybercrime/wat-is-een-ddos-aanval/

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.

KENNISPARTNER

Menno Weij