Menu

Zoek op
rubriek
Data&Privacyweb
0

Governance gaat over bedrijfsprocessen, effectief en verantwoord bestuur van een organisatie en naleving van de wettelijk gestelde regels. Drie aspecten die inherent met elkaar zijn verbonden: de inrichting van bedrijfsprocessen bepaalt in zekere mate de effectiviteit ervan, en verantwoord bestuur betekent dat een organisatie bestaande wet- en regelgeving naleeft.

Factoren als tijd, technologische ontwikkelingen en sociaal-maatschappelijke thema’s beïnvloeden bedrijfsprocessen. Door de waarde van data zijn autofabrikanten getransformeerd tot technologiebedrijven, en de anderhalvemetersamenleving ten gevolge van de coronacrisis dwingt de horeca te innoveren en overheden anders na te denken over de inrichting van de omgeving.

Organisaties moeten zich met zowel bestaande als nieuwe bedrijfsprocessen aan wet- en regelgeving houden en daar is toezicht en handhaving voor nodig, zowel intern als extern door derden. In het dossier ‘Governance’ vindt u een overzicht van actuele thema’s in relatie tot governance en artikelen die duiding bieden.