Menu

Filter op
content
Data&Privacyweb
0

Wat zijn voorbeelden van gerechtvaardigde belangen?

22 dec 2022

ANTWOORD

Wilt u uw verwerking van persoonsgegevens baseren op de grondslag ‘noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang’? Dan is de eerste voorwaarde dat u daadwerkelijk een gerechtvaardigd belang heeft.

Voorbeelden gerechtvaardigd belang

Voorbeelden van een gerechtvaardigd belang zijn:

 • een veilig en gezond leven hebben of eigendommen beschermen in een dreigende situatie;

 • de privésfeer beschermen;

 • inbreuken op een persoonlijkheids- of vermogensrecht tegengaan; 

 • procederen en/of een rechtsvordering instellen, uitoefenen of onderbouwen;

 • grensoverschrijdend gedrag in werkrelaties onderzoeken en beëindigen;

 • fraude, oplichting of ander onrechtmatig gedrag tegengaan;

 • iemand aansprakelijk stellen voor schade;

 • bestaande klanten na een aankoop informeren over soortgelijke, eigen producten of diensten;

 • computersystemen goed beveiligen en beschermen;

 • zorgplichten nakomen voor werknemers en/of klanten;

 • aan alle (zorg)verplichtingen voldoen die u heeft op basis van bijvoorbeeld het Burgerlijk Wetboek.

Let op: het belang moet hierbij wel (1) echt, (2) concreet en (3) rechtstreeks zijn. Dit houdt in dat: (1) het niet mag gaan om een mogelijk belang in de toekomst, waarvan u nog niet zeker bent, (2) u het belang duidelijk kunt verwoorden en (3) het gaat om een belang van uzelf, dus niet een algemeen belang van ‘de samenleving’ of iets dergelijks.

Géén gerechtvaardigd belang

Wat niet kwalificeert als gerechtvaardigd belang, is bijvoorbeeld:

 • een puur commercieel belang;

 • winstmaximalisatie;

 • het gedrag van werknemers volgen zonder legitieme reden;

 • het (koop)gedrag van (potentiële) klanten volgen zonder legitieme reden.

Meer informatie