Menu

Zoek op
rubriek
Data&Privacyweb
0
Artikelnummer: 9780367430696 Categorieën: , , ,
eng |
1 maart 2020
 | 
0,0 rating
(0)
A Beginner’s Guide to Internet of Things Security
A Beginner's Guide to Internet of Things Security focuses on security issues and developments in the Internet of Things (IoT) environment. The wide-ranging applications of IoT, including home appliances, transportation, logistics, healthcare, and smart cities, necessitate security applications that can be applied to every domain with minimal cost. IoT contains three layers: application layer, middleware layer, and perception layer. The security problems of each layer are analyzed separately to identify solutions, along with the integration and scalability issues with the cross-layer architecture of IoT. The book discusses the state-of-the-art authentication-based security schemes, which can secure radio frequency identification (RFID) tags, along with some security models that are used to verify whether an authentication scheme is secure against any potential security risks. It also looks at existing authentication schemes and security models with their strengths and weaknesses. The book uses statistical and analytical data and explains its impact on the IoT field, as well as an extensive literature survey focusing on trust and privacy problems. The open challenges and future research direction discussed in this book will help to further academic researchers and industry professionals in the domain of security. Dr. Brij B. Gupta is an assistant professor in the Department of Computer Engineering, National Institute of Technology, Kurukshetra, India. Ms. Aakanksha Tewari is a PhD Scholar in the Department of Computer Engineering, National Institute of Technology, Kurukshetra, India.   A Beginner's Guide to Internet of Things Security richt zich op veiligheidskwesties en ontwikkelingen in de Internet of Things (IoT)-omgeving. De uiteenlopende toepassingen van het IoT, waaronder huishoudelijke apparaten, vervoer, logistiek, gezondheidszorg en slimme steden, maken beveiligingstoepassingen nodig die op elk domein kunnen worden toegepast met minimale kosten. Het IoT bevat drie lagen: de toepassingslaag, de middleware laag en de perceptielaag. De beveiligingsproblemen van elke laag worden afzonderlijk geanalyseerd om oplossingen te identificeren, samen met de integratie- en schaalbaarheidsproblemen met de cross-layer architectuur van het IoT. Het boek bespreekt de state-of-the-art authenticatie-gebaseerde beveiligingsschema's, die tags met radiofrequentie-identificatie (RFID) kunnen beveiligen, samen met enkele beveiligingsmodellen die worden gebruikt om te verifiëren of een authenticatieschema veilig is tegen potentiële beveiligingsrisico's. Ook wordt ingegaan op bestaande authenticatiesystemen en beveiligingsmodellen met hun sterke en zwakke punten. Het boek maakt gebruik van statistische en analytische gegevens en verklaart de impact daarvan op het IoT-gebied, evenals een uitgebreid literatuuronderzoek dat zich richt op vertrouwens- en privacyproblemen. De open uitdagingen en de toekomstige onderzoeksrichting die in dit boek worden besproken, zullen academische onderzoekers en professionals uit de industrie verder helpen in het domein van de veiligheid. Dr. Brij B. Gupta is assistent-professor aan het Department of Computer Engineering, National Institute of Technology, Kurukshetra, India. Mevrouw Aakanksha Tewari is een PhD Scholar in het Department of Computer Engineering, National Institute of Technology, Kurukshetra, India.
€84.95

Product delen

Reviews