Menu

Zoek op
rubriek
Data&Privacyweb
0
Artikelnummer: 9781621004202 Categorieën: ,
eng |
1 januari 2011
 | 
0,0 rating
(0)
Cybercrime
The federal computer fraud and abuse statute, 18 U.S.C. 1030, protects computers in which there is a federal interest (federal computers, bank computers, and computers used in or affecting interstate and foreign commerce). It shields them from trespassing, threats, damage, espionage and from being corruptly used as instruments of fraud. It is not a comprehensive provision; instead it fills cracks and gaps in the protection afforded by other state and federal criminal laws. This book provides an overview of the federal computer fraud and abuse statute and related federal criminal laws with a focus on the proper handling of digital evidence and forensics.
De federale wet inzake computerfraude en -misbruik, 18 U.S.C. 1030, beschermt computers die van federaal belang zijn (federale computers, bankcomputers en computers die worden gebruikt in of van invloed zijn op de interstatelijke en buitenlandse handel). Zij beschermt hen tegen inbraak, bedreiging, beschadiging, spionage en tegen corrumperend gebruik als fraude-instrument. Het is geen allesomvattende bepaling; in plaats daarvan vult zij lacunes en leemten op in de bescherming die wordt geboden door andere strafwetten van de staat en de federale overheid. Dit boek geeft een overzicht van de federale wet op computerfraude en -misbruik en aanverwante federale strafwetten, met de nadruk op de juiste omgang met digitaal bewijs en forensisch onderzoek.
€186.70

Product delen

Reviews