Menu

Filter op
content
PONT Data&Privacy

0
Artikelnummer: 9780367220655 Categorieën: , , , ,
eng |
17 december 2020
Recent Advances in Security, Privacy, and Trust for Internet of Things (IoT) and Cyber-Physical Systems (CPS)
Security, privacy, and trust in the Internet of Things (IoT) and CPS (Cyber-Physical Systems) are different from conventional security as concerns revolve around the collection and aggregation of data or transmission of data over the network. Analysis of cyber-attack vectors and the provision of appropriate mitigation techniques are essential research areas for these systems. Adoption of best practices and maintaining a balance between ease of use and security are, again, crucial for the effective performance of these systems. Recent Advances in Security, Privacy and Trust for Internet of Things (IoT) and Cyber-Physical Systems (CPS) discusses and presents techniques and methodologies, as well as a wide range of examples and illustrations, to effectively show the principles, algorithms, challenges, and applications of security, privacy, and trust for IoT and CPS. Book features:
    • Introduces new directions for research, development, and engineering security, privacy, and trust of IoT and CPS
    • Includes a wealth of examples and illustrations to effectively demonstrate the principles, algorithms, challenges, and applications
    • Covers most of the important security aspects and current trends not present in other reference books
This book will also serve as an excellent reference in security, privacy, and trust of IoT and CPS for professionals in this fast-evolving and critical field. The chapters present high-quality contributions from researchers, academics, and practitioners from various national and international organizations and universities.   Beveiliging, privacy en vertrouwen in het internet der dingen (IoT) en CPS (Cyber-Physical Systems) verschillen van conventionele beveiliging omdat de bezorgdheid vooral uitgaat naar het verzamelen en samenvoegen van gegevens of de transmissie van gegevens via het netwerk. De analyse van cyberaanvalsvectoren en de ontwikkeling van passende mitigatietechnieken zijn essentiële onderzoeksgebieden voor deze systemen. De toepassing van beste praktijken en de handhaving van een evenwicht tussen gebruiksgemak en veiligheid zijn ook hier van cruciaal belang voor de doeltreffende werking van deze systemen. Recent Advances in Security, Privacy and Trust for Internet of Things (IoT) and Cyber-Physical Systems (CPS) bespreekt en presenteert technieken en methodologieën, evenals een breed scala aan voorbeelden en illustraties, om de principes, algoritmen, uitdagingen en toepassingen van veiligheid, privacy en vertrouwen voor IoT en CPS effectief te laten zien. Kenmerken van het boek: Introduceert nieuwe richtingen voor onderzoek, ontwikkeling, en engineering van beveiliging, privacy, en vertrouwen van IoT en CPS Bevat een schat aan voorbeelden en illustraties om de principes, algoritmen, uitdagingen en toepassingen effectief te demonstreren behandelt de meeste belangrijke veiligheidsaspecten en huidige trends die niet aanwezig zijn in andere referentieboeken Dit boek zal ook dienen als een uitstekende referentie op het gebied van beveiliging, privacy en vertrouwen van IoT en CPS voor professionals in dit snel evoluerende en kritische veld. De hoofdstukken bevatten bijdragen van hoge kwaliteit van onderzoekers, academici en praktijkmensen van verschillende nationale en internationale organisaties en universiteiten.
€146.05

Product delen

Reviews