Menu

Filter op
content
PONT Data&Privacy

0
Artikelnummer: 9789198569209 Categorieën: ,
eng |
5 oktober 2019
Cyber Security
Want to Keep Your Devices and Networks Safe from Cyberattacks with Just a Few Easy Steps? Read on. Technology can seem like a blessing or a curse, depending on the circumstances. Giving us extraordinary capabilities that once weren't even imaginable, technology can make life better on all fronts. On the flip side, maybe you've heard, or even uttered yourself, the frustrating refrain of "great when it works" when your device isn't working quite as it should. And no doubt, you've heard about the serious problems that viruses and cybercriminals cause for people and their technology. Cyber attacks are a growing problem that's affecting an increasing number of devices and people. The current numbers are staggering. Hackers create and deploy over 300 000 new malware programs every single day on networks, individual computers, and other devices. And there are nearly half a million ransomware attacks every year. Malware threats come in a number of forms, including spyware, viruses, worms, bots, and trojans. Ransomware is a unique scenario where people hold your computer or system for ransom. The problem is only going to get worse for the simple fact that the number of vulnerabilities is increasing. More and more of your devices are tied into the same network. Keep in mind, your security is only as strong as your weakest link, and it's doubtful your coffee maker has the same level of protection that your cell phone does. These prevalent risks include computers, smartphones, voice assistants, email, social media, and public WIFI. There are also some lesser-known risks. For instance, when was the last time you thought about your key fob being hacked? In this environment, preventative measures can go a long way to protect your devices and avoid costly cleanups. The problem may seem abstract and far away like it won't happen to you. But unfortunately, hackers don¿t discriminate organizations from individuals or the other way around when they are looking for their next target. Most people fall in the common trap of neglecting the danger until it happens to them. By then, the solution has become much more expensive. The average cyberattack cost for a small business is $8,700. In the US, the average cost per lost or stolen records per individual is $225. The good news is that with a few precautions and prescribed behaviors, you can reduce these risks dramatically. Understanding how to protect yourself against these attacks in the first place is key. Cyber Security educates you on these threats and clearly walks you through the steps to prevent, detect, and respond to these attacks. In Cyber Security, you'll discover: How vulnerable you are right now and how to protect yourself within less than 24h A simple, straight-forward security framework for preventing, detecting, and responding to attacks The most damaging but hard to detect attacks and what to do about it Which unexpected device could be attacked and have life-threatening consequences Different types of malware and how to handle each effectively Specific protection actions used by the FBI and CIA that you can take too Security dangers of popular social media networks, unknown to most users, but regularly exploited by hackers And much more. A lot of people resist securing their technology because it can be overwhelming. The key is to keep it simple and manageable with your first foray into security.   Wilt u uw apparaten en netwerken met slechts een paar eenvoudige stappen beschermen tegen cyberaanvallen? Lees dan verder. Technologie kan een zegen of een vloek lijken, afhankelijk van de omstandigheden. Door ons buitengewone mogelijkheden te bieden die vroeger ondenkbaar waren, kan technologie het leven op alle fronten beter maken. Aan de andere kant hebt u misschien wel eens het frustrerende refrein gehoord van "geweldig als het werkt" wanneer uw apparaat niet helemaal werkt zoals het zou moeten werken, of hebt u het zelf wel eens uitgesproken. En ongetwijfeld hebt u gehoord over de ernstige problemen die virussen en cybercriminelen veroorzaken voor mensen en hun technologie. Cyberaanvallen zijn een groeiend probleem dat een toenemend aantal apparaten en mensen treft. De huidige cijfers zijn duizelingwekkend. Hackers creëren en implementeren elke dag meer dan 300 000 nieuwe malwareprogramma's op netwerken, individuele computers en andere apparaten. En er zijn bijna een half miljoen ransomware-aanvallen per jaar. Malwarebedreigingen zijn er in een aantal vormen, waaronder spyware, virussen, wormen, bots en trojaanse paarden. Ransomware is een uniek scenario waarbij mensen uw computer of systeem gijzelen voor losgeld. Het probleem zal alleen maar erger worden, om de eenvoudige reden dat het aantal kwetsbaarheden toeneemt. Meer en meer van uw apparaten zijn verbonden met hetzelfde netwerk. Bedenk dat uw beveiliging zo sterk is als de zwakste schakel, en het is twijfelachtig of uw koffiezetapparaat even goed is beveiligd als uw mobiele telefoon. De meest voorkomende risico's zijn computers, smartphones, spraakassistenten, e-mail, sociale media en openbare WIFI. Er zijn ook enkele minder bekende risico's. Wanneer hebt u er bijvoorbeeld voor het laatst aan gedacht dat uw sleutelhanger wordt gehackt? In deze omgeving kunnen preventieve maatregelen een grote bijdrage leveren aan de bescherming van uw apparaten en kostbare schoonmaakoperaties voorkomen. Het probleem lijkt misschien abstract en ver weg, alsof het u niet zal overkomen. Maar helaas, hackers maken geen onderscheid tussen organisaties en individuen of andersom wanneer ze op zoek zijn naar hun volgende doelwit. De meeste mensen lopen in de val het gevaar te negeren totdat het hen overkomt. Tegen die tijd is de oplossing al veel duurder geworden. De gemiddelde kosten van een cyberaanval bedragen voor een klein bedrijf 8.700 dollar. In de VS bedragen de gemiddelde kosten per verloren of gestolen gegevens per persoon 225 dollar. Het goede nieuws is dat u met een paar voorzorgsmaatregelen en voorgeschreven gedrag deze risico's drastisch kunt beperken. Inzicht in hoe u zich in de eerste plaats tegen deze aanvallen kunt beschermen, is essentieel. Cyber Security informeert u over deze bedreigingen en leidt u duidelijk door de stappen waarmee u deze aanvallen kunt voorkomen, detecteren en beantwoorden. In Cyber Security zult u ontdekken: Hoe kwetsbaar u op dit moment bent en hoe u zich binnen minder dan 24 uur kunt beschermen Een eenvoudig, rechttoe rechtaan beveiligingsraamwerk om aanvallen te voorkomen, te detecteren en erop te reageren De schadelijkste maar moeilijk te detecteren aanvallen en wat u eraan kunt doen Welk onverwacht apparaat kan worden aangevallen en levensbedreigende gevolgen hebben Verschillende soorten malware en hoe effectief met elk type om te gaan Specifieke beschermingsmaatregelen die door de FBI en CIA worden gebruikt en die u ook kunt nemen Beveiligingsgevaren van populaire sociale medianetwerken, die bij de meeste gebruikers onbekend zijn, maar regelmatig door hackers worden misbruikt En nog veel meer. Veel mensen verzetten zich tegen het beveiligen van hun technologie omdat het overweldigend kan zijn. De sleutel is om het eenvoudig en beheersbaar te houden bij uw eerste stap in de beveiliging.
€24.95

Product delen

Reviews