Menu

Filter op
content
PONT Data&Privacy

0
Artikelnummer: 9780367619749 Categorieën: ,
eng |
9 februari 2021
Distributed Denial of Service (DDoS) Attacks
The complexity and severity of the Distributed Denial of Service (DDoS) attacks are increasing day-by-day. The Internet has a highly inconsistent structure in terms of resource distribution. Numerous technical solutions are available, but those involving economic aspects have not been given much consideration. The book, DDoS Attacks - Classification, Attacks, Challenges, and Countermeasures, provides an overview of both types of defensive solutions proposed so far, exploring different dimensions that would mitigate the DDoS effectively and show the implications associated with them. Features: Covers topics that describe taxonomies of the DDoS attacks in detail, recent trends and classification of defensive mechanisms on the basis of deployment location, the types of defensive action, and the solutions offering economic incentives. Introduces chapters discussing the various types of DDoS attack associated with different layers of security, an attacker's motivations, and the importance of incentives and liabilities in any defensive solution. Illustrates the role of fair resource-allocation schemes, separate payment mechanisms for attackers and legitimate users, negotiation models on cost and types of resources, and risk assessments and transfer mechanisms. DDoS Attacks - Classification, Attacks, Challenges, and Countermeasures is designed for the readers who have an interest in the cybersecurity domain, including students and researchers who are exploring different dimensions associated with the DDoS attack, developers and security professionals who are focusing on developing defensive schemes and applications for detecting or mitigating the DDoS attacks, and faculty members across different universities.
De complexiteit en de ernst van DDoS-aanvallen (Distributed Denial of Service) nemen met de dag toe. Het internet heeft een zeer inconsistente structuur wat de verdeling van de middelen betreft. Er zijn tal van technische oplossingen beschikbaar, maar er is weinig aandacht besteed aan de economische aspecten. Het boek DDoS-aanvallen - Classificatie, aanvallen, uitdagingen en tegenmaatregelen biedt een overzicht van beide soorten verdedigingsoplossingen die tot nu toe zijn voorgesteld, waarbij verschillende dimensies worden verkend die DDoS doeltreffend zouden kunnen beperken en de implicaties ervan worden getoond. Kenmerken: Behandelt onderwerpen die taxonomieën van de DDoS-aanvallen in detail beschrijven, recente trends en classificatie van verdedigingsmechanismen op basis van inzetlocatie, de soorten verdedigingsmaatregelen en de oplossingen die economische prikkels bieden. Inleidende hoofdstukken waarin de verschillende soorten DDoS-aanvallen worden besproken die verband houden met verschillende beveiligingslagen, de beweegredenen van aanvallers en het belang van stimulansen en aansprakelijkheden in elke verdedigingsoplossing. Illustreert de rol van eerlijke regelingen voor de toewijzing van middelen, afzonderlijke betalingsmechanismen voor aanvallers en legitieme gebruikers, onderhandelingsmodellen over kosten en soorten middelen, en risicobeoordelingen en overdrachtsmechanismen. DDoS-aanvallen - Classificatie, aanvallen, uitdagingen en tegenmaatregelen is bedoeld voor lezers met belangstelling voor het domein van de cyberbeveiliging, zoals studenten en onderzoekers die de verschillende dimensies van DDoS-aanvallen onderzoeken, ontwikkelaars en beveiligingsprofessionals die zich toeleggen op de ontwikkeling van verdedigingssystemen en toepassingen om DDoS-aanvallen op te sporen of te beperken, en faculteitsleden aan verschillende universiteiten.
€59.95

Product delen

Reviews