Menu

Filter op
content
PONT Data&Privacy

0
Artikelnummer: 9781440872365 Categorieën: ,
eng |
11 november 2020
Intellectual Freedom Issues in School Libraries
School librarians continue to advocate for and champion student privacy and the right to read and have unfettered access to needed information. Updated and current information concerning these issues is critical to school librarians working daily with students, parents, and faculty to manage library programs, services, and print and digital collections. This volume is an invaluable resource as school librarians revisit collection development, scheduling, access, and other policies. Library science professors will find this updated volume useful for information and discussion with students. Drawing on the archives of School Library Connection, Library Media Connection, and School Library Monthly magazines―and with comprehensive updates throughout―chapters tackle privacy, the right to read, censorship, equal access to information, and other intellectual freedom issues. New laws and legal and ethical opinions continue to appear and help inform the daily response school librarians have to current issues. This volume updates all included articles with current legal thought and opinion. Intellectual freedom expert April Dawkins offers practical advice and commentary throughout.   Schoolbibliothecarissen blijven pleitbezorgers en voorvechters van de privacy van leerlingen en het recht om te lezen en vrije toegang te hebben tot de benodigde informatie. Bijgewerkte en actuele informatie over deze onderwerpen is van cruciaal belang voor schoolbibliothecarissen die dagelijks werken met leerlingen, ouders en docenten om bibliotheekprogramma's, -diensten en gedrukte en digitale collecties te beheren. Dit boek is een bron van onschatbare waarde wanneer schoolbibliothecarissen zich opnieuw buigen over collectieontwikkeling, planning, toegang en ander beleid. Docenten bibliotheekwetenschappen zullen dit bijgewerkte volume nuttig vinden voor informatie en discussie met studenten. Gebaseerd op de archieven van de tijdschriften School Library Connection, Library Media Connection en School Library Monthly - en met uitgebreide updates - behandelen de hoofdstukken privacy, het recht om te lezen, censuur, gelijke toegang tot informatie en andere kwesties op het gebied van intellectuele vrijheid. Nieuwe wetten en wettelijke en ethische standpunten blijven verschijnen en helpen om de dagelijkse reactie van schoolbibliothecarissen op actuele kwesties te informeren. In dit deel zijn alle artikelen bijgewerkt met de huidige juridische ideeën en opinies. Expert op het gebied van intellectuele vrijheid April Dawkins geeft praktische adviezen en commentaar.
€58.95

Product delen

Reviews